• Slide-1
  • Slide-2
  • Slide-3
  • Slide-4
  • Slide-5
  История и култура

6343, с. Минерални бани,
бул. "Васил Левски", №3
Община Минерални бани

Телефон:
(03722) 20-20
min_bani@abv.bg

GPS
N 41° 93' 22.26"
E 25° 34' 93.21"
  История и култура

Читалища и формации в община Минерални бани

   Читалища

В община Минерални бани функционират следните читалища:

 ЧИТАЛИЩА

 Кратка информация

НЧ “ Заря – 1957”
с. Минерални бани

Председател: Радка Костадинова Ванчева
Секретар:  Весела Иванова Господинова 
E-mail: biblioteka_min_bani@abv.bg
Тел.: 0884988128

НЧ “Будилник – 1903”
с. Сусам   

Председател: Тенчо Делчев Пасев
Секретар:  Емилия Йорданова Въчева
E-mail: budilnik1903susam@abv.bg
Тел.: 0889292883

НЧ “ Кирил и Методий- 1952”
с. Караманци

Председател: Филис Ружди  Бекир
Секретар:  Сема Али Тахир
E-mail: citaliste_km1952@abv.bg
Тел.: 0877422035

НЧ “Хр.Ботев- 1985”
с. Боян Ботево

Председател: Шенай Шабанали Иляз
Библиотекар: Семиха Халил Мюслюм
E-mail: citalistes.boyanbotevo@abv.bg
Тел.:  0877136080

НЧ “Сеяч -1924”
с. Сираково

Председател:  Златка Петрова Костадинова
Секретар: Теменужка Савева Раева
E-mail: tema_raeva@abv.bg
Тел.: 0879864440

НЧ “ Хр. Ботев- 1928г.”
с. Спахиево 

Председател: Кирил Василев Христов 
Секретар: Пенка Кирева Петкова
E-mail: hh_haskovo@abv.bg
Тел.: 0887925286

НЧ “ Борба – 1927”
с. Сърница

Председател: Бейтула Ибрям Азис 
Секретар:Сание Вели Рамадан 
E-mail: borba1927@abv.bg
Тел.: 0897202311

 

   Художествени формации

1. Детска група за автентичен фолклор “Изворче” – НЧ “Заря-1957” с. Минерални бани
2. Женска група за автентичен фолклор - НЧ “Заря-1957” с. Минерални бани

Женска фолклорна група за автентичен  фолклор – НЧ “Будилник-1903” с. Сусам
3. Женска фолклорна група за автентичен фолклор – НЧ “Будилник-1903” с. Сусам
Мъжка фолклорна група за автентичен  фолклор – НЧ “Будилник-1903” с. Сусам
4. Мъжка фолклорна група за автентичен фолклор – НЧ “Будилник-1903” с. Сусам
5. Детска фолклорна група “Дъга” - НЧ “Кирил и Методий-1952” с. Караманци

 

   Програма за развитие на читалищната дейност на територията на община Минерални бани през 2015 год.
   Програма за развитие на читалищната дейност на територията на община Минерални бани през 2016 год.
   Програма за развитие на читалищната дейност на територията на община Минерални бани през 2017 год.

 


  Търсене в сайта

Mineralnibani.bg
  ЕТНОФЕСТИВАЛ 2018
  Данъци
  Фотогалерия

  Бюджет
  Проекти

  Отчет за дейността
  Интервю с кмета
  Благодарствени писма
  МИГ
  i Love Bulgaria
2015 - 2018 © Municipality of Mineralni bani, All Rights Reserved. Web design