• Slide-1
  • Slide-2
  • Slide-3
  • Slide-4
  • Slide-5
  • Slide-6
  • Slide-7
  История и култура

6343, с. Минерални бани,
бул. "Васил Левски", №3
Община Минерални бани

Телефон:
(03722) 20-20
min_bani@abv.bg

GPS
N 41° 93' 22.26"
E 25° 34' 93.21"
  История и култура


ИСТОРИЧЕСКО РАЗВИТИЕ И КУЛТУРНО- ИСТОРИЧЕСКИ ПАМЕТНИЦИ

ИСТОРИЯ

Селището носи славата си на балнеоложки курорт още от римската епоха, когато топлите извори (14 на брой) са привличали хората с целебния си ефект. През средновековието продължава да се носи славата на минералната вода и чудодейното въздействие на многобройните топли извори по тези места.
Безспорен е факта, че още през ІІ в. около топлите минерални извори е съществувало селище. Според историческите сведения тук е бил разположен така наречения град Топлицос /Топлика/ с над 12 000 жители. Разкритите археологически паметници потвърждават, че около минералните извори е кипял интензивен начин на живот през различните исторически периоди.Особено интересни за културен туризъм са тракийските мегалитни паметници. Названието им в буквален превод означава “голямокаменни” – изградени от внушителни по размери каменни блокове. Всъщност, истински мегалитни паметници в Тракия са долмените и кромлехите. По аналогия, както и по териториална, хронологическа и културна общност към тях се причисляват и други паметници като скални гробници, ниши, басейни и др. Твърде често те се срещат обединени във внушителни култови комплекси, какъвто има при село Сърница. Като правило мегалитите са разположени в красиви местности, върху височини с изявени над околния терен скални масиви, от които се откриват живописни панорамни гледки.
Племенната принадлежност на създателите на мегалитните паметници не е категорично доказана. Археологическите данни за живота на тракийското население от ранножелязната епоха по тези земи са доста оскъдни. Все пак от досегашните изследвания е ясно, че през този период тук е налице една доста разгърната селищна система, съставена както от открити селища с неголеми размери, така и на добре защитени крепости, строени най-вече по естествено укрепени височини.

КУЛТУРНО- ИСТОРИЧЕСКИ ПАМЕТНИЦИ

   РИМСКА КРЕПОСТ „СВЕТИ ДУХ”

Крепост „Свети Дух”Историческите сведения  разказват, че на територията на Минерални бани е бил разположен така нареченият град Топлицос (Топлика), който наброявал около 12 000 жители. Предполага се, че след сражения /битки/, римските войници са лекували раните си тук около топлите минералните извори. Така, благодарение на уникалните лечебни свойства на минералната вода е възникнал и древния град, наречен от римляните Топлицос. Археологически разкопки  са доказателство, че около минералните извори е кипял интензивен живот през различните исторически времена.
Крепостта "Свети Дух"  е  най-добре запазената историческа забележителност на територията на курорта. Името и идва от намиралият се там параклис „Св.дух”. Строена е през римско време от големи рустицирани  каменни блокове и е служела за отбрана на селището. Доказателство за строежа и през римско време са и различните строителни техники и материали. Крепостта представлява  неправилен многоъгълник с два входа от южната страна и две малки врати на западната и източната страна. Историческите предания разказват, че  през Средновековието те са били зазидани. Установено е, че крепостта е съществувала от II век до XIV век. През този период тя неколкократно е била разрушавана и изграждана отново.

 

         

   „СТЪПКАТА НА БОГОРОДИЦА”

Следа от римската епоха е запазената и до днес забележителност, известна като “Стъпката на Богородица”, която е изсечена в естествена скала.

Тя се намира на 5 метра от първия минерален извор - в центъра на Минерални бани, дълга е 2 метра, дълбока 1 метър и широка 0,75м.

Според историците това е старинен саркофаг, а местното население е създало легенда, която гласи, че това е стъпката на Богородица, бягаща от преследващите я евреи.

Хората вярват, че нейната “чудодейна стъпка” има лечебна сила, носи късмет и сбъдва желания.

Затова и християни и мюсюлмани почитат това свято място и оставят конец или парче от дрехата си за здраве и щастие. 

 

 

 

 

 

   Шарапани

Шарапаните (винарски камък "Шарап таш")
Представляват скални вдлъбнатини, направени от хората преди 2600-2800 години. Археологически разкопки датират тези находки около VIII-VI в.пр.н.е. Това са изкуствено направени вдлъбнатини в скалите с дълбочина 20-70 см. и диаметър 50-180 см. Всяка шарапана се състои от малко и голямо басейнче с наклонен под и открито или закрито каналче. Името шарапана идва от турската дума шарап и означава вино. От там се предполага, че в тях древните обитателите на тези места са преработвали грозде за вино. Счита се, че шарапаните са свързани с култа към бог Дионисий. Шарапани има в местностите „Каракая“, „Гарваница“, „Пожарището“, „Аврамов камък“ в землището на с. Минерални бани.
Има и други подобни паметници в района, с различни форми и размери. Две са теориите за използването на тези интересни съоръжения: според едната това са винарни (за мачкане на гроздето за  вино), а според другата – при рудодобив, за пречистване на стритата руда с вода. Според някои автори шарапаните са синхронни с мегалитните паметници (от I хилядолетие пр. Хр.) и са използвани дълго време.
Само в землището на село Брястово са открити над 200 бр. шарапани разположени на високи и труднодостъпни места, а в близост е открит древен златен рудник.

    

  

Тракийски култов комплекс „ХАСАРА” („Градът на слънцето”) при село Ангел Войвода, община Минерални бани

Сред множеството мегалитни паметници в Община Минерални бани, тракийският култов комплекс край с. Ангел войвода заема особено място. Древното светилище – едно от най-големите в България, е със статут на паметник на културата от национално значение и в момента се проучва чрез археологически разкопки. Комплексът се намира върху скалист връх‚ известен под името Асара. По билото му е оставила следи мощна крепостна стена, а по скалите са издълбани над 50 (култови) ниши. При подхода към височината е оформен скален басейн с трапецовидна форма и заоблени ъгли – вероятно съоръжението е служило за жертвеник. В най-високата част, на три зъбера, са изсечени култови съоръжения. Върху най-източното е оформен гроб, до който водят пет стъпала. Шарапаните, както на Перперикон, така и на други места в Източните Родопи са каменни корита, които са свързани с ритуалите на траките, още от времето на късно-бронзовата и ранно желязната епоха. Има регистрирани стотици такива, като всички те са с различна форма и големина. Откритата шарапана е дълга почти 6 метра, но липсва дълбочина. Необходимо е да бъдат направени още разкопки, за да се установи за какво е била предназначена.
В момента се проучват шест подобекта в източната част на върха, където е разположена крепостта и старото тракийско светилище. Единият от тях е източното трасе на крепостната стена, която е пряко свързано с най-важния акцент на археологическия комплекс – скалната гробница. Тази година бе разкрит и скалния проход, който води към светилището от южната страна. Това е сечено в скалите стълбище, много наподобяващо това на Перперикон. В него по-късно е бил изграден най-вероятно един от входовете на крепостта. Това е кула-вход, която е била на дървени греди и е доста интересна като архитектурна конструкция
Древен гроб с части от скелет също бе открит от археолозите. Гробът е доста дълъг, но за съжаление ограбен сподели първите си впечатления младият археолог от София Николай Гюров. Той е изсечен в скалите между саркофага и християнската църква разкрита миналата година в Града на Слънцето. След като разкриха каменните надгробни плочи археолозите намериха остатъци от череп и малко кости – част от лопатката и бедрените кости. Предполага се че, гробът е на духовно лице.
За по-късния римски и античен период, ние вече можем да твърдим, че крепостта на „Хасара” над село Ангел войвода в община Минерални бани е била изградена някъде в края на 4-ти и началото на 5-ти век. Нейния най-силен период на съществуване е бил по време на така силно изявената и добре документирана исторически дейност на император Юстиниан. Той управлява Източната римска империя през 6-ти век и е един от най-великите източноримски императори.
Реално по време на неговото управление за последен път в границите на днешна България се изгражда една много силна отбранителна система, която започва още от река Дунав, втората отбранителна линия е по Стара планина, а третата е именно тук, в Родопите. И крепостта „Хасара” край Ангел войвода е третата подобна крепост в района, която е свързана с фортификационната дейност на Юстиниан.
Тук е единият център, крепостта край Пчеларово, която се намира на около двайсетина километра, също е свързана с тази отбранителна линия, а най-голямата крепост в района естествено е Перперикон, който има и пряка видимост с тази крепост, която проучваме тук, на „Хасара”.
От предримския и от тракийския период определено тук става въпрос най-вероятно за светилище, подобно на това на Татул, тъй като скалната пирамида, която имаме на върха със саркофагоподобното ложе е единствения точен аналог на двукамерната скална гробница на Татул. Най-вероятно, както още преди десетки години проф. Венедиков изказа тази хипотеза, по-късно тя се доказа и при разкопките на проф. Овчаров на Татул, става въпрос за хероизация, т.е за почитането на незнайни тракийски владетели, които след смъртта им са били обожествявани. За тези тракийски вярвания, ние вече знаем много и това е едно поредно археологическо свидетелство в подкрепа на тази хипотеза, изказани от най-видните траколози в нашата археологическа историческа наука.

 

  

Калето Сърница - стени на тракийска, късноантична и средновековна крепост със сигнална кула

Намират се над с. Сърница до прохода "Гидика". Крепостната стена градена от ломени камъни без спойка на места включва стърчащите скали, конструктивно свързани със стената.

Заградената площ е близо 2 дка. В по- ниския северен край на крепостта цитаделата е отделена с допълнителна напречна стена.

По повърхността се намират керамични фрагменти от началото и от втората половина на I хил.пр.н. е., както и от римската епоха и средновековието. Тук е намерен един рядък ценен документ - военна диплома от император Елагабал, носеща дата 7 януари 221г. Дипломата се съхранява в бившия придворен музей във Виена.

 

  

Природна забележителност “ОРЛОВИ СКАЛИ”

Това е уникален скален комплекс от интересни и величествени скали, някои от които достигат 30- 40 м. височина.

Скалният  феномен наподобява средновековен замък със здрави кули.

На много от скалите са издълбани трапецовидни култови ниши.

По-голямата част от тях имат трапецовидна форма, но има и цилиндрично засводени.

Два скални откоса м/у скалите (Доган кая- Орлови скали) естествено защитават пространство от около 1.5 дка, допълнително преградено от крепостна стена от ломен камък, без спойка.

Скалният комплекс е защитена приридна забележителност.

Тракийска крепост на вр. "Орлови скали"
Тракийската крепост от новожелязната епоха се намира в местността "Орлови скали", на 3 км западно по права линия от центъра на село Сърница. 

Керамиката по повърхността е от 2-рата половина на I хил.пр.н.е.

 

 

 

  

КУПЕНА

Крепост вр. Купена / Върга / Латницата

Тракийска, късноантична и средновековна крепост вр. Купена / Върга / Латницата с. Сърница се намира на едноименния връх, на 2.67 км северозападно по права линия от центъра на село Сърница.

Стените на крепостта са изградени от ломен камък, споен с бял хоросан.

Останки от крепостната стена се виждат само в северната част на билото.

 


  Търсене в сайта

Mineralnibani.bg
  XX Детски етнофестивал
  Данъци
  Фотогалерия

  Бюджет
  Проекти

  Отчет за дейността
  Интервю с кмета
  Благодарствени писма
  МИГ
  Пожарна безопасност
2015 - 2020 © Municipality of Mineralni bani, All Rights Reserved. Webdesign