• Slide-1
  • Slide-2
  • Slide-3
  • Slide-4
  • Slide-5
  Туризъм

6343, с. Минерални бани,
бул. "Васил Левски", №3
Община Минерални бани

Телефон:
(03722) 20-20
min_bani@abv.bg

GPS
N 41° 93' 22.26"
E 25° 34' 93.21"
  Туризъм


РЕЛИГИОЗНИ ХРАМОВЕ

На територията на общината има  няколко стари църкви и параклиси, като църквата „Св. Никола” в с. Сърница и църквата „Св. Атанасий” в с. Сусам, които със своята старинна архитектура и ценни стенописи имат висока културна и художествена стойност. Най-новият и най-голям християнски храм „Св. Георги” в с. Минерални бани също привлича интереса на посетителите със своята красива архитектура.

Интересни със своята архитектура и стенописи са и джамиите в селата Колец, Караманци, Сърница и Боян Ботево.

Общинското ръководство си поставя за цел да консервира по-значимите паметници на културата и да съхрани духовните ценности в региона чрез разширяване на проучвателската и събирателска дейност.

Църква Св.Георги с .Минерални бани
Църква Св.Георги с .Минерални бани
Джамия в с. Колец
Джамия в с. Колец


Църква Св.Атанасий с. Сусам

Джамия в с. Караманци


Църква Св.Никола с. Сърница

Джамия в с. Караманци


Джамия в с. Боян Ботево

 


  Търсене в сайта

Mineralnibani.bg
  ЕТНОФЕСТИВАЛ 2018
  Данъци
  Фотогалерия

  Бюджет
  Проекти

  Отчет за дейността
  Интервю с кмета
  Благодарствени писма
  МИГ
  i Love Bulgaria
2015 - 2018 © Municipality of Mineralni bani, All Rights Reserved. Web design