• Slide-1
  • Slide-2
  • Slide-3
  • Slide-4
  • Slide-5
  • Slide-6
  Главно меню

  Благодарим за подкрепата
  i Love Bulgaria
  Туризъм
  Карта
  Терариум
  Чифте баня
  Екопътеки
  Анкета
АНКЕТА
/екопътеки/
  Харта на клиента
Харта на клиента


GPS
N 41° 93' 22.26"
E 25° 34' 93.21"  Услуги

СПИСЪК НА АДМИНИСТРАТИВНИТЕ УСЛУГИ
„ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ“

Наименование на услугата

Необходими документи

Отдел, извършващ услугата

Срок

Цена

1.Издаване на удостоверения за изплатен приватизиран обект

Искане по образец

Общинска собственост

7

50,00

2.Издаване на дубликати от Договори за покупко-продажба на жилища

Искане по образец

Общинска собственост

1
3
7

20,00
15,00
10,00

3.Издаване на дубликати от Актове за общинска собственост и други документи от архива на “Общинска собственост”

Искане по образец

Общинска собственост

1
3
7

20,00
15,00
10,00

4.Издаване на настанителни заповеди

Искане по образец

Общинска собственост

7

20,00

5.Справки по актови книги

Искане по образец

Общинска собственост

1
3
7

20,00
15,00
10,00

6.Извършване на справки за извършени сделки с имоти общинска собственост

Искане по образец

Общинска собственост

1
3
7

20,00
15,00
10,00

7.Заверка на молби- декларации за обстоятелствена проверка за имоти в и извън регулация

Актуална скица
При необходимост удостоверение за наследници
Документ за платена такса

Общинска собственост

1
3

20,00
15,00

8.Приемане на документи за продажба на общински жилища

Искане по образец

Общинска собственост

1

0,50 на страница

9.Издаване на удостоверения относно собствеността на недвижими имоти

Искане по образец

Общинска собственост

7

30,00

10.Издаване на удостоверения за платен наем от физически и юридически лица, наематели на общински нежилищни имоти

Искане по образец

Общинска собственост

7

10,00

11.Издаване на дубликати и настанителни заповеди и удостоверения за платен наем от физически и юридически лица, наематели на общински нежилищни имоти

Искане по образец

Общинска собственост

7

10,00

12.Заверка на копие от актове, договори, заповеди, решения, протоколи и други документи

Искане по образец

Общинска собственост

1
7

15,00
10,00

13.Проверка на жалби

Искане по образец

Общинска собственост

7

30,00

14.Издаване на удостоверения за лиценз, регистрация на търговски обект

Искане по образец

Общинска собственост

7

20,00

15.Регистрация на собственици на пчели и пчелни семейства

Искане по образец

Общинска собственост

7

20,00

16.Издаване на удостоверения за частна ветеринарномедицинска практика

Искане по образец

Общинска собственост

7

30,00

 

 


  Търсене в сайта

Mineralnibani.bg
  Местни избори 2019

  Данъци
  Фотогалерия

  Бюджет
  Проекти

  Отчет за дейността
  Интервю с кмета
  Благодарствени писма
  МИГ
  Пожарна безопасност
2015 - 2019 © Municipality of Mineralni bani, All Rights Reserved. Webdesign