• Slide-1
 • Slide-2
 • Slide-3
 • Slide-4
 • Slide-5
 • Slide-6
 • Slide-7
  Главно меню

  i Love Bulgaria
  Туризъм
  Карта
  Терариум
  Чифте баня
  Екопътеки
  Анкета
АНКЕТА
/екопътеки/
  Харта на клиента
Харта на клиента


GPS
N 41° 93' 22.26"
E 25° 34' 93.21"Започна данъчна кампания 2020г. Вече можете да заплатите дължимите данъци и такси за 2020г. Заповядайте!
  Проекти


РЕАЛИЗИРАНИ ПРОЕКТИ МАНДАТ 2011-2015

   По Оперативна програма "Административен капацитет"
 1. Проект: „Повишаване на ефективността на общинската администрация Минерални бани”
 2. Проект: ”Повишаване професионалната компетентност на служителите от ОА Минерални бани”
 3. Проект: "Въвеждане на механизми за мониторинг и контрол в община Минерални бани - публична и прозрачна общинска администрация"
 4. Проект: "Компетентни служители - модерна администрация"
 5. Проект: "Повишаване квалификацията, качеството на работа и предлаганите услуги на служителите на ОА Минерални бани чрез участие в обучения"

   По „Програма за развитие на селските райони”
 1. Проект: "Реконструкция на туристическа еко пътека "Айкаас-Калето", изграждане на малки по размер атракции на открито и места за отдих, с. Минерални бани, община Минерални бани, обл. Хасково"
 2. Проект: "Реконструкция на туристиеска еко пътека"Сърница-Купена-Орлови скали",изграждане на малки по размер атракции на открито и места за отдих и спорт, с. Сърница, община Минерални бани, област Хасково"
 3. Проект: "Рехабилитация и благоустрояване на паркова среда с. Минерални бани"
 4. Проект „Рехабилитация на напорен водопровод от помпена станция „Щъркелите” до с. Минерални бани и с. Татарево, общ. Мин. Бани, обл. Хасково”
 5. Проект: "Подобряване на горския фонд и икономическата стойност на горите в община Минерални бани"
 6. Проект „Подобряване на публичната инфраструктура в община Минералин бани, чрез инвестиции за „Рехабилитация на път HKV2127 /III-506/ Сусам-Минерални бани /III-506/ от км 0+000 до км 3+000“ и Рехабилитация и доизграждане на вътрешна водопроводна мрежа на с. Минерални бани, Община Минерални бани – I ви етап„
 7. Проект: "Рехабилитация на обекти от общинската пътна мрежа"
 8. Проект: "Реконструкция на улична мрежа в с. Караманци, община Минерални бани"
 9. Проект: "Реконструкция на улична мрежа в с. Сърница, община Минерални бани"
 10. Проект: "Изграждане на малка по размер туристическа атракция на закрито - "Терариум" в УПИ II, кв. 7, с. Мин. Бани, област Хасково"
 11. Проект: "Изграждане на малка по размер туристическа атракция на открито - "Чифте баня" с. Мин. Бани, област Хасково"
   По Европейско териториално сътрудничество „Гърция-България 2007-2013“.
 1. Проект „Насърчаване използването на ниско-температурни геотермални източници чрез изготвяне на оперативно ръководство и новаторски решения в областта на зелената енергия”, с акроним ENERGEIA

 

 


  Търсене в сайта

Mineralnibani.bg
  XX Детски етнофестивал
  Данъци
  Фотогалерия

  Бюджет
  Проекти

  Отчет за дейността
  Интервю с кмета
  Благодарствени писма
  МИГ
  Пожарна безопасност
2015 - 2020 © Municipality of Mineralni bani, All Rights Reserved. Webdesign