• Slide-1
  • Slide-2
  • Slide-3
  • Slide-4
  • Slide-5
  • Slide-6
  • Slide-7
  Главно меню

  i Love Bulgaria
  Туризъм
  Карта
  Терариум
  Чифте баня
  Екопътеки
  Анкета
АНКЕТА
/екопътеки/
  Харта на клиента
Харта на клиента


GPS
N 41° 93' 22.26"
E 25° 34' 93.21"  Общински съвет

 

Влезли в сила съдебни актове

Описание на документа Дата на публикуване Изтегли/
Виж
1. Заверен препис на Решение № 835/13.11.2019 г., постановено по адм. дело № 1064/2019 г. по описа на Административен съд - Хасково 2019-12-12
2. Заверен препис на Определение от 17.09.2019 г., постановено по адм. дело № 889/2019 г. по описа на Административен съд - Хасково 2019-10-04
3. Заверен препис на Протоколно определение от 19.06.2019 г., постановено по адм. дело № 199/2019 г. по описа на Административен съд - Хасково 2019-07-10
4. Заверен препис на Протоколно определение от 08.05.2019 г., постановено по адм. дело № 336/2019 г. по описа на Административен съд - Хасково 2019-05-31
5. Заверен препис на Протоколно определение от 08.05.2019 г., постановено по адм. дело № 294/2019 г. по описа на Административен съд - Хасково 2019-05-31
6. Заверен препис на Решение № 248 от 21.04.2018 г., постановено по адм. дело № 1237/2017 г. по описа на Административен съд Хасково 2019-05-03
7. Заверен Препис на Решение № 141 от 13.03.2019 г., постановено по адм. дело № 4/2019 г. по описа на Административен съд - Хасково 2019-04-17
8. Заверен препис на Протоколно Определение от 20.03.2019 г., постановено по адм. дело № 124/2019 г. по описа на Административен съд - Хасково 2019-04-11
9. Заверен препис на Решение от 13.03.2019 г., постановено по адм. дело № 1190/2018 г. по описа на Административен съд - Хасково 2019-04-11
10. Заверен препис на Определение от 28.01.2019 г., постановено по адм. дело № 1276/2018 г. по описа на Административен съд - Хасково 2019-02-19
11. Заверен препис на Решение № 1044 от 09.01.2019 г., постановено по адм. дело № 1006/2018 г. по описа на Административен съд - Хасково 2019-02-06
12. Заверен препис на Определение от 06.12.2018 г., постановено по адм. дело № 1030/2018 Г. 2019-01-07
13. Заверен препис на Решение № 854 от 14.11.2018 г., постановено по адм. дело № 663/2018 г. по описа на Административен съд - Хасково 2018-12-12
14. Заверен препис на Определение от 21.11.2018 г., постановено по адм. дело № 1029/2018 г. по описа на Административен съд - Хасково 2018-12-11
15. Заверен препис на Определение от 20.11.2018 г., постановено по адм. дело № 1031/2018 г. по описа на Административен съд - Хасково 2018-12-06
16. Заверен препис на Определение от 20.11.2018 г., постановено по адм. дело № 1028/2018 г. по описа на Административен съд Хасково 2018-12-06
17. Заверен препис на Решение № 829 от 09.11.2018 г., постановено по адм.дело № 538/2018 г. по описа на Административен съд - Хасково 2018-12-06
18. Заверен препис на Определение от 06.11.2018 г., постановено по адм. дело № 948/2018 г. по описа на Административен съд - Хасково 2018-11-27
19. Заверен препис на Решение № 628 от 25.07.2018 г., постановено по адм. дело № 363/2018 г. по описа на Административен съд - Хасково 2018-08-30
20. Заверен препис на Решение № 575 от 20.07.2018 г., постановено по адм.дело № 453/2018 г. по описа на Административен съд - Хасково 2018-08-28
21. Заверен препис на Определение от 09.07.2018 г., постановено по адм. дело № 586/2018 г. по описа на Административен съд - Хасково 2018-08-06
22. Заверен препис на Решение № 482 от 13.06.2018 г., постановено по адм. дело № 184/2018 г. по описа на Административен съд - Хасково 2018-07-20
23. Заверен препис на Решение № 296 от 20.04.2018 г., постановено по адм. дело № 1330/2017 г. по описа на Административен съд - Хасково 2018-05-16
24. Заверен препис на протоколно определение от 24.01.2018 г., постановено по адм. дело № 1152/2017 г. по описа на Административен съд - Хасково 2018-02-12
25. Заверен препис на Решение № 902/20.12.2017 г., постановено по адм. дело № 1097/2017 г. по описа на Административен съд - Хасково 2018-02-02
26. Заверен препис на Решение № 711 от 10.11.2017 г., постановено по адм. дело №312/2017 г. по описа на Административен съд - Хасково 2017-12-04
27. Заверен препис на Решение № 694 от 25.10.2017 г. постановено по адм. дело № 523/2017 г. по описа на Административен съд - Хасково 2017-11-28
28. Заверен препис на Решение № 431 от 30.06.2017 г., постановено по адм. дело № 302/2017 г. по описа на Административен съд - Хасково 2017-08-14
29. Заверен препис на Решение № 475 от 12.07.2017 г., постановено по адм. дело № 330/2017 г. по описа на Административен съд - Хасково 2017-08-11
30. Заверен препис на Решение №326 от 01.06.2017 г., постановено по адм. дело № 278/2017 г. по описа на Административен съд - Хасково 2017-08-09
31. Заверен препис на Решение № 345 от 12.06.2017 г., постановено по адм. дело № 299/2017 г. по описа на Административен съд - Хасково 2017-08-09
32. Заверен препис на Решение № 385 от 23.06.2017 г., постановено по адм. дело № 306/2017 г. по описа на Административен съд - Хасково 2017-07-20
33. Заверен препис на Решение № 384 от 23.06.2017 г., постановено по адм. дело № 305/2017 г. по описа на Административен съд - Хасково 2017-07-20
34. Заверен препис на Решение № 347 от 20.06.2017 г., постановено по адм. дело № 308/2017 г. по описа на Административен съд - Хасково 2017-07-20
35. Заверен препис на Решение № 346 от 20.06.2017 г., постановено по адм. дело № 304/2017 г. по описа на Административен съд - Хасково 2017-07-20
36. Заверен препис на Решение № 366 от 16.06.2017 г., постановено по адм. дело № 311/2017 г. по описа на Административен съд - Хасково 2017-07-20
37. Заверен препис на Решение № 370 от 16.06.2017 г., постановено по адм. дело № 310/2017 г. по описа на Административен съд - Хасково 2017-07-20
38. Заверен препис на Решение № 371 от 16.06.2017 г., постановено по адм. дело № 316/2017 г. по описа на Административен съд - Хасково 2017-07-20
39. Заверен препис на Определение от 31.05.2017 г., постановено по адм. дело № 315/2017 г. по описа на Административен съд - Хасково 2017-07-20
40. Заверен препис на Решение № 332 от 22.05.2017 г., постановено по дело № 789/2016 г. по описа на Административен съд - Хасково 2017-07-20
41. Заверен препис на Протоколно Определение от 18.04.2017 г., постановено по дело № 116/2017 г. по описа на Административен съд - Хасково 2017-07-20
42. Заверен препис на Решение № 158 от 12.04.2017 г., постановено по адм. дело № 20/2017 г. по описа на Административен съд - Хасково 2017-07-20
43. Заверен препис на Протоколно определение от 16.03.2017 г., постановено по адм. дело № 117/2017 г. по описа на Административен съд - Хасково 2017-07-20
44. Заверен препис на Протоколно определение от 16.03.2017 г., постановено по адм. дело № 115/2017 г. по описа на Административен съд - Хасково 2017-07-20
45. Заверен препиис на Определение от 20.03.2017 г., постановено по адм. дело № 118/2017 г. по описа на Административен съд - Хасково 2017-07-20
46. Заверен препис на Протоколно определение от 26.01.2017 г., постановено по адм. дело № 626/2016 г. по описа на Административен съд - Хасково 2017-07-20

 

 


  Търсене в сайта

Mineralnibani.bg
  Данъци
  Фотогалерия

  Бюджет
  Проекти

  Отчет за дейността
  Интервю с кмета
  Благодарствени писма
  МИГ
  Пожарна безопасност
2015 - 2020 © Municipality of Mineralni bani, All Rights Reserved. Webdesign