• Slide-1
  • Slide-2
  • Slide-3
  • Slide-4
  • Slide-5
  • Slide-6
  Главно меню

6343, с. Минерални бани,
бул. "Васил Левски", №3
Община Минерални бани

Телефон:
(03722) 20-20
min_bani@abv.bg  Карта
  Терариум
  Чифте баня
  Екопътеки
  Анкета
АНКЕТА
/екопътеки/
  Харта на клиента
Харта на клиента

GPS
N 41° 93' 22.26"
E 25° 34' 93.21"  Общински съвет

 

Влезли в сила съдебни актове

Описание на документа Дата на публикуване Изтегли/
Виж
1. Заверен препис на Определение от 21.11.2018 г., постановено по адм. дело № 1029/2018 г. по описа на Административен съд - Хасково 2018-12-11
2. Заверен препис на Определение от 20.11.2018 г., постановено по адм. дело № 1031/2018 г. по описа на Административен съд - Хасково 2018-12-06
3. Заверен препис на Определение от 20.11.2018 г., постановено по адм. дело № 1028/2018 г. по описа на Административен съд Хасково 2018-12-06
4. Заверен препис на Решение № 829 от 09.11.2018 г., постановено по адм.дело № 538/2018 г. по описа на Административен съд - Хасково 2018-12-06
5. Заверен препис на Определение от 06.11.2018 г., постановено по адм. дело № 948/2018 г. по описа на Административен съд - Хасково 2018-11-27
6. Заверен препис на Решение № 628 от 25.07.2018 г., постановено по адм. дело № 363/2018 г. по описа на Административен съд - Хасково 2018-08-30
7. Заверен препис на Решение № 575 от 20.07.2018 г., постановено по адм.дело № 453/2018 г. по описа на Административен съд - Хасково 2018-08-28
8. Заверен препис на Определение от 09.07.2018 г., постановено по адм. дело № 586/2018 г. по описа на Административен съд - Хасково 2018-08-06
9. Заверен препис на Решение № 482 от 13.06.2018 г., постановено по адм. дело № 184/2018 г. по описа на Административен съд - Хасково 2018-07-20
10. Заверен препис на Решение № 296 от 20.04.2018 г., постановено по адм. дело № 1330/2017 г. по описа на Административен съд - Хасково 2018-05-16
11. Заверен препис на протоколно определение от 24.01.2018 г., постановено по адм. дело № 1152/2017 г. по описа на Административен съд - Хасково 2018-02-12
12. Заверен препис на Решение № 902/20.12.2017 г., постановено по адм. дело № 1097/2017 г. по описа на Административен съд - Хасково 2018-02-02
13. Заверен препис на Решение № 711 от 10.11.2017 г., постановено по адм. дело №312/2017 г. по описа на Административен съд - Хасково 2017-12-04
14. Заверен препис на Решение № 694 от 25.10.2017 г. постановено по адм. дело № 523/2017 г. по описа на Административен съд - Хасково 2017-11-28
15. Заверен препис на Решение № 431 от 30.06.2017 г., постановено по адм. дело № 302/2017 г. по описа на Административен съд - Хасково 2017-08-14
16. Заверен препис на Решение № 475 от 12.07.2017 г., постановено по адм. дело № 330/2017 г. по описа на Административен съд - Хасково 2017-08-11
17. Заверен препис на Решение №326 от 01.06.2017 г., постановено по адм. дело № 278/2017 г. по описа на Административен съд - Хасково 2017-08-09
18. Заверен препис на Решение № 345 от 12.06.2017 г., постановено по адм. дело № 299/2017 г. по описа на Административен съд - Хасково 2017-08-09
19. Заверен препис на Решение № 385 от 23.06.2017 г., постановено по адм. дело № 306/2017 г. по описа на Административен съд - Хасково 2017-07-20
20. Заверен препис на Решение № 384 от 23.06.2017 г., постановено по адм. дело № 305/2017 г. по описа на Административен съд - Хасково 2017-07-20
21. Заверен препис на Решение № 347 от 20.06.2017 г., постановено по адм. дело № 308/2017 г. по описа на Административен съд - Хасково 2017-07-20
22. Заверен препис на Решение № 346 от 20.06.2017 г., постановено по адм. дело № 304/2017 г. по описа на Административен съд - Хасково 2017-07-20
23. Заверен препис на Решение № 366 от 16.06.2017 г., постановено по адм. дело № 311/2017 г. по описа на Административен съд - Хасково 2017-07-20
24. Заверен препис на Решение № 370 от 16.06.2017 г., постановено по адм. дело № 310/2017 г. по описа на Административен съд - Хасково 2017-07-20
25. Заверен препис на Решение № 371 от 16.06.2017 г., постановено по адм. дело № 316/2017 г. по описа на Административен съд - Хасково 2017-07-20
26. Заверен препис на Определение от 31.05.2017 г., постановено по адм. дело № 315/2017 г. по описа на Административен съд - Хасково 2017-07-20
27. Заверен препис на Решение № 332 от 22.05.2017 г., постановено по дело № 789/2016 г. по описа на Административен съд - Хасково 2017-07-20
28. Заверен препис на Протоколно Определение от 18.04.2017 г., постановено по дело № 116/2017 г. по описа на Административен съд - Хасково 2017-07-20
29. Заверен препис на Решение № 158 от 12.04.2017 г., постановено по адм. дело № 20/2017 г. по описа на Административен съд - Хасково 2017-07-20
30. Заверен препис на Протоколно определение от 16.03.2017 г., постановено по адм. дело № 117/2017 г. по описа на Административен съд - Хасково 2017-07-20
31. Заверен препис на Протоколно определение от 16.03.2017 г., постановено по адм. дело № 115/2017 г. по описа на Административен съд - Хасково 2017-07-20
32. Заверен препиис на Определение от 20.03.2017 г., постановено по адм. дело № 118/2017 г. по описа на Административен съд - Хасково 2017-07-20
33. Заверен препис на Протоколно определение от 26.01.2017 г., постановено по адм. дело № 626/2016 г. по описа на Административен съд - Хасково 2017-07-20

 

 


  Търсене в сайта

Mineralnibani.bg
  Анкета
  i Love Bulgaria
  Данъци
  Фотогалерия

  Бюджет
  Проекти

  Отчет за дейността
  Интервю с кмета
  Благодарствени писма
  МИГ
2015 - 2018 © Municipality of Mineralni bani, All Rights Reserved. Webdesign