• Slide-1
  • Slide-2
  • Slide-3
  • Slide-4
  • Slide-5
  Главно меню

6343, с. Минерални бани,
бул. "Васил Левски", №3
Община Минерални бани

Телефон:
(03722) 20-20
min_bani@abv.bg  Терариум
  Чифте баня
  Екопътеки
  Анкета
АНКЕТА
/екопътеки/
  Харта на клиента
Харта на клиента

GPS
N 41° 93' 22.26"
E 25° 34' 93.21"
  Общински съвет

 

Докладни записки и писма

Описание на документа Дата на публикуване Изтегли/
Виж
1. Преписка А-365 от 30.03.2018 г. на Окръжна прокуратура Хасково 2018-03-30
2. Преписка № А-365/27.03.2018 г. на Окръжна прокуратура Хасково 2018-03-28
3. Оставя без разглеждане протеста на прокурор при Окръжна прокуратура - Хасково срещу чл. 16, ал. 2 от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Минерални бани 2018-01-26
4. Протест срещу чл. 77, ал. 7, чл. 86, ал. 3 и ал. 4, чл. 78, ал. 3, чл. 89, ал. 2 изр. първо от Наредба за общинската собственост на община Минерални бани 2018-01-17
5. Препис от Решение № 902/20.12.2017 г. по Административно дело № 1097/2017 г., постановено от Административен съд - Хасково 2018-01-12
6. Протест срещу чл. 15, ал. 1, т. 8 и чл. 15а, ал. 5, т. 3 от Правилника за организацията и дейността на общински съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация 2017-12-22
7. Решение № ХА - 8 ЕО/2017 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на Програма за опазване на околната среда на общ. Минерални бани с период на действие 2017-2020 г. 2017-12-22
8. Преписка 1425/28.09.2017 г. 2017-11-29
9. Препис от Решение № 711/10.11.2017 г. по Административно дело № 312/2017 г, постановено от Административен съд - Хасково 2017-11-29
10. Протест срещу чл. 16, ал. 2 от Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Минерални бани 2017-11-14
11. Препис от Решение № 694/25.10.2017 г. по Административно дело № 523/2017 г., постановено от Административен съд - Хасково 2017-11-14
12. Преписка №1440 от 30.10.2017 г. на Окръжна прокуратура - Хасково 2017-11-06
13. Препис от Решение № 475/12.07.2017 г. по Административно дело № 330/2017 г., постановено от Административен съд - Хасково 2017-08-01
14. Препис от Решение № 431/30.06.2017 г. по Административно дело № 302/2017 г., постановено от Административен съд - Хасково 2017-07-21
15. Препис от Решение № 385/23.06.2017 г. по Административно дело № 306/2017 г., постановено от Административен съд - Хасково 2017-06-28
16. Препис от Решение № 384/23.06.2017 г. по Административно дело № 305/2017 г., постановено от Административен съд - Хасково 2017-06-28
17. Заверен препис от определение от 31.05.2017 г., постановено по Административно дело № 315/2017 г. по описа на Административен съд - Хасково 2017-06-27
18. Препис от протест и препис на определение от 16.06.2017 г. 2017-06-27
19. Препис от Решение № 366/16.06.2017 г. по Административно дело № 311/2017 г., постановено от Административен съд - Хасково 2017-06-27
20. Препис от Решение № 347/20.06.2017 г. по Административно дело № 308/2017 г., постановено от Административен съд - Хасково 2017-06-27
21. Препис от Решение № 346/20.06.2017 г. по Административно дело № 304/2017 г., постановено от Административен съд - Хасково 2017-06-27
22. Препис от Решение № 371/16.06.2017 г. по Административно дело № 316/2017 г., постановено от Административен съд - Хасково 2017-06-21
23. Препис от Решение № 370/16.06.2017 г. по Административно дело № 310/2017 г., постановено от Административен съд - Хасково 2017-06-21
24. Заверен препис на Решение № 332/22.05.2017 г., постановено по дело № 789/2016 г. по описа на Административен съд - Хасково 2017-06-19
25. Препис от Решение № 345/12.06.2017 г. по Административно дело № 299/2017г., постановено от Административен съд-Хасково 2017-06-16
26. Частна жалба срещу Протоколно определение от 30.05.2017 г., постановено по административно дело № 312/2017 г. по описа на ХАС 2017-06-14
27. Препис от Решение № 326/01.06.2017 г. по Административно дело № 278/2017 г., постановено от Административен съд - Хасково 2017-06-07
28. Адм. дело № 523/2017 г. - Протест срещу Наредба за управление на общинската пътна мрежа и улици на територията на Община Минерални бани 2017-06-06
29. Докладна записка с Вх. № 449 от 15.09.2016г. 2017-06-02
30. Писмо с Вх. № 343 от 26.05.2017г. 2017-06-02
31. Докладна записка с Вх. № 242 от 04.05.2016г. 2017-06-02
32. Докладна записка с Вх. № 241 от 04.05.2016г. 2017-06-02

 

 


  Търсене в сайта

Mineralnibani.bg
  ЕТНОФЕСТИВАЛ 2018
  Данъци
  Фотогалерия

  Бюджет
  Проекти

  Отчет за дейността
  Интервю с кмета
  Благодарствени писма
  МИГ
  i Love Bulgaria
2015 - 2018 © Municipality of Mineralni bani, All Rights Reserved. Web design