• Slide-1
  • Slide-2
  • Slide-3
  • Slide-4
  • Slide-5
  • Slide-6
  • Slide-7
  Главно меню

  i Love Bulgaria
  Туризъм
  Карта
  Терариум
  Чифте баня
  Екопътеки
  Анкета
АНКЕТА
/екопътеки/
  Харта на клиента
Харта на клиента


GPS
N 41° 93' 22.26"
E 25° 34' 93.21"Започна данъчна кампания 2020г. Вече можете да заплатите дължимите данъци и такси за 2020г. Заповядайте!
  Общински съвет

Проекти на нормативни документи

Наименование Дата на публикуване Изтегли
1.
Проект на наредба за изменение и допълнение на наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Минерални бани
2017-11-08
2.
Проект на наредба № 3 за общинския дълг и общинските гаранции на община Минерални бани
2017-07-21
3.
Проект на наредба № 1 за наредба за изменение и допълнение на наредба № 1 за поддържане и опазване на обществения ред в община Минерални бани
2017-07-18
4.
Проект на наредба № 2 за управление на отпадъците на територията на община Минерални бани
2017-07-17
5.
Годишен план за развитие на социалните услуги на територията на община Минерални бани за 2018 г.
2017-04-12
6.
Проект на НАРЕДБА за условията и реда за издаване на разрешителни за водовземане, извършване на услуга на водопренос/водоподаване по общински водопроводи за минерална вода и учредяване на сервитутни права и право на прокарване на водопроводи за минерална вода на територията на община Минерални бани
2017-04-07
7.
Проект на годишна програма за развитие на читалищната дейност в община Минерални бани 2017г.
2016-12-01
8.
Проект на наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване на децата в предучилищна възраст в общинските детски градини на територията на община Минерални бани
2016-08-26
9.
Допълнение и изменение на наредбата за управление на горските територии - собственост на Община Минерални бани
2016-07-25
10.
Проект на изменение и допълнение на Наредба за определяне размера на местните данъци на територията на Община Минерални бани
2016-06-23
11.
Проект на Програма за развитие на туризма в община Минерални бани за периода 2016-2017г.
2016-06-23
12.
Проект на наредба за допълнение и изменение на наредба за управление, стопанисване и ползване на земите от общински поземлен фонд
2016-06-23
13.
Проект на Наредба за принудително изпълнение на заповеди за премахване на незаконни строежи или части от тях от община Минерални бани
2016-05-25
14.
Проект на Стратегия за развитие на социалните услуги в община Минерални бани 2016 – 2020 година
2016-05-20
15.
Проект на Наредба за насърчаване на инвестициите с общинско значение на територията на община Минерални бани
2016-05-04
16.
Проект на Наредба за изменение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Минерални бани
2016-04-28
17.
Проект на Наредба за изменение на Наредба за реда и условията за извършване на строителни и монтажни работи, свързани с разкопаване на територията на община Минерални бани
2016-04-28
18.
Проект на Наредба за допълнение и изменение на Наредбата за управление на горските територии – собственост на община Минерални бани
2016-03-21
19.
Проект на Наредба за допълнение и изменение на Наредбата за условията, реда и критериите за финансово подпомагане на спортните клубове в община Минерални бани
2015-12-04
20.
Проект на Наредба за допълнение и изменение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Минерални бани
2015-08-21
21.
Проект на Програма за развитие на туризма в община Минерални бани 2015 г.
2015-02-10

 

   * Вашите становища и предложения изпращайте на min_bani@abv.bg


  Търсене в сайта

Mineralnibani.bg
  XX Детски етнофестивал
  Данъци
  Фотогалерия

  Бюджет
  Проекти

  Отчет за дейността
  Интервю с кмета
  Благодарствени писма
  МИГ
  Пожарна безопасност
2015 - 2020 © Municipality of Mineralni bani, All Rights Reserved. Webdesign