• Slide-1
  • Slide-2
  • Slide-3
  • Slide-4
  • Slide-5
  • Slide-6
  Главно меню

6343, с. Минерални бани,
бул. "Васил Левски", №3
Община Минерални бани

Телефон:
(03722) 20-20
min_bani@abv.bg  Карта
  Терариум
  Чифте баня
  Екопътеки
  Анкета
АНКЕТА
/екопътеки/
  Харта на клиента
Харта на клиента

GPS
N 41° 93' 22.26"
E 25° 34' 93.21"  Общински съвет

Правилници приети от Общински съвет - Минерални бани

Наименование Изтегли/
Виж
1.
Правилник за организацията и дейността на Общински съвет, неговите комисии и взаимодействието му с Общинската администрация
2.
Правилник за реда за предоставяне на еднократни безвъзмездни финансови помощи в полза на физически лица от община Минерални бани
3.
Правилник за устройството и дейността на Обществен съвет за упражняване на контрол при осъществяване на дейностите по социално подпомагане и услуги в община Минерални бани
4.
Правилник за състава и дейността на Местната комисия за обществен ред и сигурност за периода 2016-2019 г.

 

 


  Търсене в сайта

Mineralnibani.bg
  i Love Bulgaria
  Данъци
  Фотогалерия

  Бюджет
  Проекти

  Отчет за дейността
  Интервю с кмета
  Благодарствени писма
  МИГ
2015 - 2018 © Municipality of Mineralni bani, All Rights Reserved. Webdesign