• Slide-1
  • Slide-2
  • Slide-3
  • Slide-4
  • Slide-5
  • Slide-6
  • Slide-7
  Главно меню

  i Love Bulgaria
  Туризъм
  Карта
  Терариум
  Чифте баня
  Екопътеки
  Анкета
АНКЕТА
/екопътеки/
  Харта на клиента
Харта на клиента


GPS
N 41° 93' 22.26"
E 25° 34' 93.21"Започна данъчна кампания 2020г. Вече можете да заплатите дължимите данъци и такси за 2020г. Заповядайте!
  Общински съвет

Постоянни комисии към Общински съвет - Минерални бани

Име на комисия Членове

1.

Постоянна комисия по „Финанси и бюджет, евроинтеграция, законност и контрол по изпълнение на решенията на ОбС – Минерални бани“

Екрем Зейнур Юзеир – председател
Динко Хубенов Добрев – член
Ерсан Саид Джефер - член

2.

Постоянна комисия по „Курортно развитие, стопански дейности, здравеопазване, социални дейности, образование, спорт, култура,  вероизповедания и транспорт“

Ахмед Юсуф Юнлюсой – председател
Теодора Стефанова Тодорова – член
Авни Юсуф Алтъпармак - член

3.

Постоянна комисия по „Общинска собственост, ТСУ, екология и аграрна политика“

Ерол Юзеир Юсеин – председател
Мюмюн Ахмед Зекир – член
Ерол Кемал Ахмед - член

4.

Постоянна комисия по „Контрол за работата и  дейността на Общинската  администрация, търговските дружества и общинските фирми“

Азис Сафет Мехмед – председател
Екрем Зейнур Юзеир – член
Теодора Стефанова Тодорова - член

5.

Постоянна комисия за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси

Мюмюн Ахмед Зекир – председател
Ахмед Али Фейзи – член
Ружди Хасан Дуран - член

 

 


  Търсене в сайта

Mineralnibani.bg
  XX Детски етнофестивал
  Данъци
  Фотогалерия

  Бюджет
  Проекти

  Отчет за дейността
  Интервю с кмета
  Благодарствени писма
  МИГ
  Пожарна безопасност
2015 - 2020 © Municipality of Mineralni bani, All Rights Reserved. Webdesign