• Slide-1
  • Slide-2
  • Slide-3
  • Slide-4
  • Slide-5
  • Slide-6
  Главно меню

  ГЛАСУВАЙ!
  i Love Bulgaria
  Туризъм
  Карта
  Терариум
  Чифте баня
  Екопътеки
  Анкета
АНКЕТА
/екопътеки/
  Харта на клиента
Харта на клиента


GPS
N 41° 93' 22.26"
E 25° 34' 93.21"  Общински съвет

Постоянни комисии към Общински съвет - Минерални бани

Име на комисия Членове

1.

Постоянна комисия по „Финанси и бюджет, евроинтеграция, законност и контрол по изпълнение на решенията на ОбС – Минерални бани”

Ружди Хасан Дуран - председател
Илиян Иванов Петров - член
Ерсан Саид Джефер - член

2.

Постоянна комисия по „Курортно развитие, стопански дейности, здравеопазване, социални дейности, образование, спорт, култура, вероизповедания и транспорт”

Сали Шабан Исмаил – председател
Петър Тодоров Петров - член
Мюмюн Ахмед Зекир - член

3.

Постоянна комисия по „Общинска собственост, ТСУ, екология и аграрна политика”

Ерол Кемал Ахмед - председател
Сунай Сали Хасан - член
Ерол Юзеир Юсеин - член

4.

Постоянна комисия по „Контрол за работата и  дейността на Общинската  администрация, търговските дружества и общинските фирми”

Авни Юсуф Алтъпармак - председател
Антон Димов Вълчев - член
Ружди Хасан Дуран - член

5.

Постоянна комисия по „Конфликт на интереси”

Сунай Сали Хасан - председател
Мустафа Шабан Мюмюн - член
Петър Тодоров Петров - член

 

 


  Търсене в сайта

Mineralnibani.bg
  Данъци
  Фотогалерия

  Бюджет
  Проекти

  Отчет за дейността
  Интервю с кмета
  Благодарствени писма
  МИГ
  Пожарна безопасност
2015 - 2019 © Municipality of Mineralni bani, All Rights Reserved. Webdesign