Община Минерални бани
Официален сайт


Новини


Изворите в Минерални бани са като в Карлови вари. Какво лекуват?

24 Юли 2024  брой посещения 63

Изворите в Минерални бани са като в Карлови вари. Какво лекуват?

Минералната вода в националния курорт Минерални бани, Хасковска област, извира с темрература 54-59 градуса по Целзий и е уникална по своя химичен състав и лечебни свойства. Курортът е профилиран за лечение на заболявания на периферните артерии от органичен и функционален тип. Освен ...

Мюмюн Искендер: Очакваме още инвеститори в Минерални бани

22 Юли 2024  брой посещения 94

Мюмюн Искендер: Очакваме още инвеститори в Минерални бани

Минералната вода в Националния курорт Минерални бани е достатъчна, чакаме инвеститори – това заяви кметът на община Минерални бани Мюмюн Искендер. Разходките на гостите ни се осъществяват по 7 туристически пътеки и могат да се разгледат над 50 забележителности.

Вестник „24 часа“ разказва за Националния курорт Минерални бани

20 Юли 2024  брой посещения 107

Вестник „24 часа“ разказва за Националния курорт Минерални бани

Вестник „24 часа“ публикува днес обширен материал за развитието на Националния курорт Минерални бани. В статията на Ваньо Стоилов, разположена на цели две страници във вестника се проследява развитието на курорта от края на 18-ти век до наши дни.

Обширен материал за Минерални бани публикува утре вестник „24 часа“

18 Юли 2024  брой посещения 67

Обширен материал за Минерални бани публикува утре вестник „24 часа“

Утре във вестник „24 часа“ излиза обширен материал за националния курорт Минерални бани. Негов автор е кореспондентът на вестника за Стара Загора и Сливен Ваньо Стоилов. Основната ми задача бе да проследя развитието на курорта още от края на 18-ти век, сподели авторът.

Календар на събитията Календар на събитията


 

ОБЯВИ
ТЪРГОВЕ
ЗАПОВЕДИ
ОБЯВЛЕНИЯ
КОНЦЕСИИ
ПАЗАРНИ КОНСУЛТАЦИИ

ПОКАНА

04 Юли 2024  брой посещения 103

На основание чл. 23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл. 15, ал.1,т.1 от ПОДОСНКОА СВИКВАМ Общински съвет-Минерални бани на седмо редовно заседание на 11.07.2024г./четвъртък/ от 14.00ч. в заседателната зала на Общински съвет при следния ДНЕВЕН РЕД:

От 01.07.2024 г. ще се изплаща по-висока ставка за топъл обяд

01 Юли 2024  брой посещения 12

От 01.07.2024 г. ще се изплаща по-висока ставка за топъл обяд, предоставян от община Минерални бани по проект по Програма „Храни и основно материално подпомагане“ 2021 – 2027, съфинансирана от Европейския социален фонд плюс.

СЪОБЩЕНИЕ

20 Юни 2024  брой посещения 64

Общинска администрация Минерални бани ще изплаща възнагражденията на членовете на секционни комисии от проведените на 9 юни избори за Европейски парламент и за народни представители в периода от 25 до 27 юни 2024 г. в сградата на ...

ПОКАНА

28 Май 2024  брой посещения 152

На основание чл. 23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл. 15, ал.1,т.1 от ПОДОСНКОА СВИКВАМ Общински съвет-Минерални бани на шесто редовно заседание на 04.06.2024г./вторник/ от 14.00ч. в заседателната зала на Общински съвет.

СЪОБЩЕНИЕ

27 Май 2024  брой посещения 94

Съобщение относно обучение на членовете на СИК и ПСИК

ОБЯВЛЕНИЕ

23 Май 2024  брой посещения 168

ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРЕДВАРИТЕЛЕН ПРОЕКТ НА ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА МИНЕРАЛНИ БАНИ И НА ДОКЛАД ЗА ЕКОЛОГИЧНА ОЦЕНКА НА ПЛАНА

СЪОБЩЕНИЕ

21 Май 2024  брой посещения 269

Във връзка с изтичане срока за подаване на заявления за вписване в избирателните списъци по настоящ адрес, за издаване на удостоверения за гласуване на друго място, както и за гласуване с подвижна избирателна кутия, Ви ...

Публичен търг с явно наддаване

21 Май 2024  брой посещения 186

Община Минерални бани обявява публичен търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен, обособена в обекти от лесосечен фонд за 2024г. в горски територии на община Минерални бани.

Публичен търг с явно наддаване

21 Май 2024  брой посещения 258

Община Минерални бани организира публичен търг с явно наддаване за продажба единични и на група имоти частна общинска собственост, който ще се проведе на 13.06.2024г. от 10.00 ч.

Публичен търг с явно наддаване

19 Март 2024  брой посещения 309

Община Минерални бани обявява публичен търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен, обособена в обекти от лесосечен фонд за 2024г. в горски територии на община Минерални бани.

Публичен търг с явно наддаване

27 Февруари 2024  брой посещения 407

Община Минерални бани организира публичен търг с явно наддаване за продажба единични и на група имоти частна общинска собственост, който ще се проведе на 25.03.2024г. от 10.00 ч.

Публичен търг с явно наддаване

21 Декември 2023  брой посещения 576

Община Минерални бани обявява публичен търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен, обособена в обекти от лесосечен фонд за 2024г. в горски територии на община Минерални бани.

Заповед № З-390/19.10.2023г.

19 Октомври 2023  брой посещения 754

Заповед № З-390/19.10.2023г. за определяне на спечелилите от проведен на 03.10.2023г. публичен търг с явно наддаване за продажба на единични и на група имоти частна общинска собственост.

Публичен търг с явно наддаване

09 Октомври 2023  брой посещения 705

Община Минерални бани организира публичен търг с явно наддаване за продажба единични и на група имоти частна общинска собственост, който ще се проведе на 26.10.2023г. от 10.00 ч.

Публичен търг с явно наддаване

04 Октомври 2023  брой посещения 546

Община Минерални бани обявява публичен търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен, обособена в обекти от лесосечен фонд за 2023г. в горски територии на община Минерални бани.

З-247/16.07.2024г.

16 Юли 2024  брой посещения 27

Заповед №З-247/16.07.2024г. за спечелилите от проведен на 16.07.2024г. публичен търг с явно наддаване за продажба на единични и на група имоти частна общинска собственост и за отдаване под наем на имоти общинска собственост.

Заповед № З-225/26.06.2024г.

26 Юни 2024  брой посещения 101

Община Минерални бани организира публичен търг с явно наддаване за продажба единични и на група имоти и за отдаване под наем на имоти частна общинска собственост, който ще се проведе на 16.07.2024г. от 10.00 ч.

Заповед № З-223/21.06.2024г.

21 Юни 2024  брой посещения 93

Заповед № З-223/21.06.2024г. за определяне на спечелилите от проведен на 13.06.2024г. публичен търг с явно наддаване на имоти публична общинска собственост.

Заповед №З-212/06.06.2024г.

12 Юни 2024  брой посещения 71

Заповед относно опрделяне на мерки за пожарна безопасност на територията на община Минерални бани.

Заповед №З-204/06.06.2024г.

06 Юни 2024  брой посещения 104

Заповед №З-204/06.06.2024г. за класиране на кандидат за купувач на дървесината за Обект 2403 на основание проведен търг за продажба на стояща дървесина на корен в обекти от горските територии на община Минерални бани.

Заповед №З-154/13.05.2024г.

13 Май 2024  брой посещения 231

Във връзка с епидемичното разпространение на коклюш в страната, медицинските специалисти в детски градини и училища на територията на община Минерални бани, считано от 09.05.2024 г. до 31.07.2024 г., при регистриране на случай на коклюш в ...

ОБЯВЛЕНИЕ

02 Юли 2024  брой посещения 64

Отдел ТСУИОПОСЕК при Община Минерални бани, област Хасково на основание чл.128, ал.З от ЗУТ съобщава на заинтересованите лица, че със Заповед № 3-161 от 16.05.2024г. на Кмета и Главен архитект на Община Минерални бани е разрешено изготвяне ...

Протокол за разпределение на имоти от ОПФ, пасища, мери и ливади 2024/2025г.

17 Май 2024  брой посещения 163

Протокол за разпределение на имоти от общинския поземлен фонд на територията на Община Минерални бани, между правоимащите с регистрирани животновъдни обекти в съответно землище, съобразно броя и вида на регистрираните пасищни ...

Съобщение за публично обявяване

22 Април 2024  брой посещения 270

Съобщение за публично обявяване, съгласно чл. 62а, ал. 2 за откриване на процедура за издаване на разрешително за водовземане от подземни води, чрез съществуващи водовземни съоръжения - един тръбен кладенец ТК, разположен на ...

Списък на свободни ПМЛ от Общински поземлен фонд за индивидуално и общо ползване за стопанската 2024/2025 г

16 Февруари 2024  брой посещения 1824

Лицата подават заявление по образец до кмета на общината в срок до 10 март, към което прилагат документи, определени в правилника за прилагането на закона. Заявленията се подават лично или по пощата и се регистрират в общинската ...

Съобщение за публично обявяване

18 Януари 2024  брой посещения 360

Съобщение за публично обявяване за издаване на Разрешително за водовземане от минерални води (съгласно чл.62а от Закона за водите). За ползване на воден обект - „Пукнатинни Родопски комплекс". Цел на заявеното водовземане: ...

Уведомление за инвестиционно предложение

29 Септември 2023  брой посещения 570

Уведомяваме Ви, че ЗП Динко Добрев има следното инвестиционно предложение: Изграждане и експлоатиране на мини мандра за производство на сирене и кашкавал до 500л мляко.

Открита процедура за определяне на концесионер на язовир "Гюнгермез дере", село Татарево

29 Март 2024  брой посещения 281

На основание чл. 44, ал. 2 ЗМСМА, чл. 80 ЗК и Решение № 87 от 06.03.2024 година на Общински съвет- Минерални бани за откриване на процедура за определяне на концесионер с предмет „Концесия за строителство, експлоатация и поддържане на ...

Открита процедура за определяне на концесионер на язовир "Кайряка", с. Татарево

09 Януари 2024  брой посещения 419

На основание чл. 17, ал. 3, чл. 71, ал. 1 и ал. 3 и чл. 72 от Закона за концесиите и одобрение от Общински съвет- Минерални бани по реда на чл. 40, ал. 2, т. 1 от Закона за концесиите (Решение № 9 от 20.11.2023 година на Общински съвет- Минерални бани за ...

Открита процедура за определяне на концесионер

12 Октомври 2023  брой посещения 565

На основание чл. 44, ал. 2 ЗМСМА, чл. 80 ЗК и Решение № 650 от 15.09.2023 година на Общински съвет- Минерални бани за откриване на процедура за определяне на концесионер с предмет „Концесия за строителство, експлоатация и поддържане на ...

Открита процедура за определяне на концесионер

11 Октомври 2023  брой посещения 477

На основание чл. 44, ал. 2 ЗМСМА, чл. 80 ЗК и Решение № 649 от 15.09.2023 година на Общински съвет- Минерални бани за откриване на процедура за определяне на концесионер с предмет „Концесия за строителство, експлоатация и поддържане на ...

СЪОБЩЕНИЕ

25 Август 2020  брой посещения 2170

Община Минерални бани съобщава, че с Решение № 151/18.08.2020 г. на ОбС – Минерални бани е одобрен Актуализиран план за действие за общинските концесии на община Минерални бани за 2020 година.

Открита процедура за определяне на концесионер

24 Август 2020  брой посещения 2518

Община Минерални бани обявява, че на основание Решение № 126/12.06.2020 г. на Общински съвет - Минерални бани и Решение № З-352/19.08.2020 г. на кмета на община Минерални бани, е открита процедура за определяне на концесионер с предмет "Концесия ...

Открита процедура за определяне на концесионер

18 Август 2020  брой посещения 2840

Община Минерални бани обявява, че на основание Решение № 127/12.06.2020 г. на Общински съвет - Минерални бани и Решение № З-351/18.08.2020 г. на кмета на община Минерални бани, е открита процедура за определяне на концесионер с предмет "Концесия ...

Пазарно проучване № 1/2023 г.

18 Декември 2023  брой посещения 367

Пазарни консултации по проект проект „Рехабилитация на водопроводна мрежа в Община Минерални бани“.

Пазарно проучване № 2/2022 г.

09 Декември 2022  брой посещения 916

Пазарно проучване за установяване на реални пазарни цени на стойността по проект „Рехабилитация на водопроводна мрежа в Община Минерални бани “ за следните обекти: ОБЕКТ 1. Рехабилитация на селищна водопроводна мрежа с. ...

Пазарно проучване № 1/2022 г.

31 Март 2022  брой посещения 1374

Пазарно проучване за установяване на реални пазарни цени на строително-монтажни дейности „Реконструкция и доизграждане на част от магистрален водопровод от ПС „Горски извор“ до ПС „Караманци“; на част от отклоненията от него ...

Пазарни консултации № 1/2021 г.

12 Януари 2021  брой посещения 2487

Пазарни консултации за предоставяне на предложения с индикативна цена за изпълнението на обществена поръчка с предмет „Доставка на сценично оборудване и народни носии по проект „Подобряване на читалищната дейност в община ...

Пазарни консултации № 6/2020 г.

19 Октомври 2020  брой посещения 2237

Пазарни консултации за предоставяне на предложения с индикативна цена за изпълнението на обществена поръчка с предмет „Изпълнение на СМР по проект „Оползотворяване на туристическите ресурси на територията на Община ...