• Slide-1
  • Slide-2
  • Slide-3
  • Slide-4
  • Slide-5
  • Slide-6
  • Slide-7
  • Slide-8
  • Slide-9
  • Slide-10
  Главно меню

6343, с. Минерални бани,
бул. "Васил Левски", №3
Община Минерални бани

Телефон:
(03722) 20-20
min_bani@abv.bg  Карта
  Терариум
  Чифте баня
  Екопътеки
  Анкета
АНКЕТА
/екопътеки/
  Харта на клиента
Харта на клиента

GPS
N 41° 93' 22.26"
E 25° 34' 93.21"  Нормативни документи

 

Нормативни документи на Общинска администрация Минерални бани

Наименование Изтегли/
Виж
1. Харта на клиента и стандарти за административно обслужване в Община Минерални бани
2. Вътрешни правила за административно-наказателно производство в община Минерални бани(публ: 01.07.2016г.)
3. Стратегия за развитие на оциалните услуги в община Минерални бани 2016 - 2020 г.
4. Общински план за развитие на община Минерални бани 2014 - 2020 г.
5. Стратегия за развитие на туризма в община Минерални бани 2014 - 2020 г.
6. Вътрешни правила за деловодната дейност
7. Кодекс за поведение на служителите
8. Правилник за вътрешния трудов ред
9. Устройствен правилник на Общинска администрация Минерални бани

 

 

 


  Търсене в сайта

Mineralnibani.bg
  i Love Bulgaria
  Данъци
  Фотогалерия

  Бюджет
  Проекти

  Отчет за дейността
  Интервю с кмета
  Благодарствени писма
  МИГ
2015 - 2018 © Municipality of Mineralni bani, All Rights Reserved. Webdesign