• Slide-1
  • Slide-2
  • Slide-3
  • Slide-4
  • Slide-5
  Главно меню

6343, с. Минерални бани,
бул. "Васил Левски", №3
Община Минерални бани

Телефон:
(03722) 20-20
min_bani@abv.bg  Карта
  Терариум
  Чифте баня
  Екопътеки
  Анкета
АНКЕТА
/екопътеки/
  Харта на клиента
Харта на клиента

GPS
N 41° 93' 22.26"
E 25° 34' 93.21"
  Контакти

Име, Фамилия

               Длъжност

                 Телефон

Кмет

 

 

 

Мюмюн Искендер

Кмет на община Минерални бани

 

0888491913

Заместник - кмет

 

 

 

Нуртин Сабри

Заместник кмет на община Минерални бани

 

0888422436

Секретар

 

 

 

Мюмюн Ибрам

Секретар на община Минерални бани

 

0879298904

Главен архитект

 

 

 

Димитър Стоев

 

Главен архитект

 

0888700494

 

Севдие Мехмед

 

Финансов контрольор

 

 

0885693660

Юрисконсулт

 

 

 

Петя Малинова

 

юрисконсулт

 

0879299030

 

 

Иван Райков

 

 

ССИ, ОМП и УК        

 

0888600465

Дирекция

„Обща администрация“

 

 

Отдел

„Финансово  счетоводен“

 

 

 

Иванка Петева

 

Ст. експерт „Бюджет“

 

0884988129

 

Недялка Ангелова

 

Главен специалист „Счетоводство“

 

0885693662

 

Мюджейтин Раим

 

Старши счетоводител

 

 

0888561197

 

Емин Емин

 

Старши счетоводител

 

0879298890

 

Хафизе Рафет

 

Старши счетоводител

 

0884988126

Отдел „Административно обслужване и ЧР“

 

 

 

Марияна Христова

 

Касиер

 

0885693661

 

Йорданка Ванчева

Старши експерт

„Човешки ресурси“

 

0885693669

 

Десислава Борисова

 

Старши експерт

ФРОНТ-ОФИС

 

0885693672

 

Мария Христова

 

Мл. експерт „Протокол и връзки с обществеността“

 

0886667696

 

Улви Атакан

 

Главен специалист ГРАОН

 

0888567205

 

Фериде Ахмед

 

Главен специалист ГРАОН ФРОНТ-ОФИС

 

03722/2280

Дирекция „Специализирана администрация“

 

 

 

Отдел МПСХД

 

 

 

Гинка Тенчева

 

Началник отдел МПСХД

 

0879298903

 

Билял Рашид

 

Старши експерт

„Образование“

 

0885250668

 

Стойчо Запрянов

 

Началник сектор

МП

 

0886764840

 

Радка Ванчева

 

Старши експерт

МП

 

0888605887

 

Зейнеб Шабан

 

Деловодител-архивар

МП

 

0885404475

 

Райме Мюмюн

 

Касиер МП

 

0885693676

 

Стефан Делчев

 

Публичен изпълнител

 

03722/2334

 

Дейност ДДИ

 

 

 

Митра Тодорова

 

Ст. експерт „Туризъм“

 

0885693678

 

Недялка Тодорова

 

Младши експерт

„Оранжерия“

 

0879298899

 

Цветанка Попова

 

Главен специалист

ОПФ

 

0885693664

 

Емел Юсеин

 

Старши специалист

СД и ТЗ

 

0885404477

            

             Менхуб Мюмюн

 

Старши специалист

„Селско стопанство“

 

0888569475

 

Гюлтен Аптураим

 

Старши специалист

ОБС

 

0879298896

 

Алейдин Исмаил

 

 

домакин

 

0888264251

 

Младен Чангов

Старши специалист

ООРЧНМ

 

0884900010

Отдел „ТСУ, инвестиции, общ. поръчки, общ. Собственост, екология и концесии“

 

 

 

Мелекшен Юсеин

 

Юрисконсулт

 

0888556892

 

Фаредин Шен

Ст. експерт

„Общинска собственост“

 

0888605852

 

Мехмедали Мехмедали

 

Мл. експерт ТСУ

 

0888600464

 

Аппаз Зейнур

 

Гл. спец. Ивн. контрол

 

0889321924

 

Мустафа Ахмед

 

Гл. спец. Ивн. контрол

 

0879298900

 

Байрам Иляз

 

Гл. спец ТРС

 

0888643065

 

Ъшъл Мехмед

 

Ст. експерт АБ

 

0885404471

 

Кметове на кметства

 

 

 

Халил Мехмедали

 

Кмет с. Татарево

 

0885200649

 

Екрем Зейнур

 

Кмет с. Ангел Войвода

 

0887414395

 

Фикрет Иса

 

Кмет с. Винево

 

0885934114

 

Иван Паунов

 

Кмет с. Сираково

 

0888559853

 

Шенол Ахмед

 

Кмет с. Сърница

 

0879898969

 

Станко Янков

 

Кмет с. Брястово

 

0885404472

 

Кирил Христозов

 

Кмет с. Сусам

 

0885404473

 

Мехмедали Бекир

 

Кмет с. Боян Ботево

 

0885404474

 

Мюрен Мехмедали

 

Кмет с. Караманци

 

0885693668

 

Найме Мустафа

 

Кмет с. Колец

 

0887686083

 

Здравка Христова

 

Кмет с. Спахиево

 

0888562894

 

Полезни контакти

 

 

 

 

Таня Янева

 

Директор ЦДГ

 

0879298891

Дежурни

Община Минерални бани

 

 

0879298901

 


  Търсене в сайта

Mineralnibani.bg
  i Love Bulgaria
  Данъци
  Фотогалерия

  Бюджет
  Проекти

  Отчет за дейността
  Интервю с кмета
  Благодарствени писма
  МИГ
2015 - 2018 © Municipality of Mineralni bani, All Rights Reserved. Web design