• Slide-1
  • Slide-2
  • Slide-3
  • Slide-4
  • Slide-5
  • Slide-6
  • Slide-7
  Главно меню

  i Love Bulgaria
  Туризъм
  Карта
  Терариум
  Чифте баня
  Екопътеки
  Анкета
АНКЕТА
/екопътеки/
  Харта на клиента
Харта на клиента


GPS
N 41° 93' 22.26"
E 25° 34' 93.21"  Анкета

А Н К Е Т А

Моля, ако сте посетили екопътеките на територията на Община Минерални бани да попълните тази анкета.

1. Коя екопътека посетихте?

Екопътека „Минерални бани – Айкаас”
Екопътека „Сърница – Орлови скали”
Екопътека „Минерални бани – Гарваница”
Екопътека „Боян Ботево – Орлови скали”
Екопътека „Айкаас – Сърница”
Екопътека „Сърница – Ангел Войвода”
Друга

 

2. Вие бяхте :

сам
двама
трима
четирима
повече от пет

 

3. Вашите впечатления от екопътеките са:

отлични
много добри
добри
лоши

 

4. Колко пъти сте посетили екопътеките?

един
два
три
повече пъти

 

5. Моля, споделете вашите мнения и препоръки:

Вие сте:

мъж
жена

На възраст:

до 18 г.
19-29 г.
30-65 г.
над 65 г.

 

учащ
безработен
в заетост
пенсионер

 

Вашето образование е:

начално
основно
средно
висше
по-високо

БЛАГОДАРИМ ВИ ЗА ОТДЕЛЕНОТО ВРЕМЕ!
  Търсене в сайта

Mineralnibani.bg
  Данъци
  Фотогалерия

  Бюджет
  Проекти

  Отчет за дейността
  Интервю с кмета
  Благодарствени писма
  МИГ
  Пожарна безопасност
2015 - 2020 © Municipality of Mineralni bani, All Rights Reserved. Webdesign