• Slide-1
  • Slide-2
  • Slide-3
  • Slide-4
  • Slide-5
  Главно меню

6343, с. Минерални бани,
бул. "Васил Левски", №3
Община Минерални бани

Телефон:
(03722) 20-20
min_bani@abv.bg  Терариум
  Чифте баня
  Екопътеки
  Анкета
АНКЕТА
/екопътеки/
  Харта на клиента
Харта на клиента

GPS
N 41° 93' 22.26"
E 25° 34' 93.21"
  Общинска администрация

Телефонен указател на кметовете и кметските наместничества

Населено място

Име, презиме и фамилия

GSM

Стационарен телефон

1

Община Минерални бани

Мюмюн Али Искендер

-

03722/20-20

2

Ангел войвода

Екрем Зейнур Юзеир

0887414395

03709/23-37

3

Боян Ботево

Мехмедали Мехмед Бекир

0877282888

03709/23-20

4

Брястово

Станко Ванчев Янков

0885404472

-

5

Винево

Фикрет Рамадан Иса

0885934114

03709/23-15

6

Караманци

Мюрен Мехмедали Ибрям

0885693668

03709/22-20

7

Колец

Найме Мюмюнали Мустафа

0887686083

03709/26-70

8

Сираково

Иван Харалампиев Паунов

0888559853

03746/22-24

9

Спахиево

Здравка Панайотова Христова

0888562894

032222/21-10

10

Сусам

Кирил Иванов Христозов

0885404473

03724/22-24

11

Сърница

Шенол Кемал Ахмед

0879898969

03744/22-20

12

Татарево

Халил Мехмедали Салим

0885200649

03747/22-20

 

 


  Търсене в сайта

Mineralnibani.bg
  ЕТНОФЕСТИВАЛ 2018
  Данъци
  Фотогалерия

  Бюджет
  Проекти

  Отчет за дейността
  Интервю с кмета
  Благодарствени писма
  МИГ
  i Love Bulgaria
2015 - 2018 © Municipality of Mineralni bani, All Rights Reserved. Web design