• Slide-1
  • Slide-2
  • Slide-3
  • Slide-4
  • Slide-5
  • Slide-6
  • Slide-7
  Главно меню

  i Love Bulgaria
  Туризъм
  Карта
  Терариум
  Чифте баня
  Екопътеки
  Анкета
АНКЕТА
/екопътеки/
  Харта на клиента
Харта на клиента


GPS
N 41° 93' 22.26"
E 25° 34' 93.21"  Защита на личните данни

 

Защита на личните данни

Наименование Изтегли/
Виж
1. Политика за защита на личните данни
2. Регистър на дейностите по обработка на лични данни в Общинска администрация Минерални бани
3. Декларация-Съгласие за обработка на лични данни
4. Декларация за оттегляне на съгласие за обработка на лични данни
5. Съобщение за поверителност на личните данни на общинските съветници в Общински съвет Минерални бани
6. Съобщение за поверителност на личните данни на служителите и други лица, чиито данни се обработват във връзка с управление на човешките ресурси и финансово - счетоводната отчетност
7. Съобщение за поверителност на личните данни на кандидатите за работа
8. Съобщение за поверителност на личните данни при приемане на жалби, сигнали и предложения на гражданите
9. Съобщение за поверителност на личните данни създадени чрез системата за видеонаблюдение на Общинска администрация – Минерални бани
10. Съобщение за поверителност на личните данни при предоставяне на достъп до сградата на Община Минерални бани
11. Съобщение за поверителност на личните данни при изпълнение на законови задължения
12. Искане за упражняване на права от субектите на данни

 

 


  Търсене в сайта

Mineralnibani.bg
  Данъци
  Фотогалерия

  Бюджет
  Проекти

  Отчет за дейността
  Интервю с кмета
  Благодарствени писма
  МИГ
  Пожарна безопасност
2015 - 2020 © Municipality of Mineralni bani, All Rights Reserved. Webdesign