• Slide-1
  • Slide-2
  • Slide-3
  • Slide-4
  • Slide-5
  • Slide-6
  • Slide-7
  Главно меню

  i Love Bulgaria
  Туризъм
  Карта
  Терариум
  Чифте баня
  Екопътеки
  Анкета
АНКЕТА
/екопътеки/
  Харта на клиента
Харта на клиента


GPS
N 41° 93' 22.26"
E 25° 34' 93.21"Започна данъчна кампания 2020г. Вече можете да заплатите дължимите данъци и такси за 2020г. Заповядайте!
  Достъп до информация

ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ

Отговорен служител за работа с клиенти по Закона за достъп до обществена информация – Шерифе Мехмед – юрисконсулт в отдел ТСУИОПОСЕК при Община Минерални бани

Необходими документи:

Заявление по образец »

Срок за изпълнение – 14 дни

Такси за предоставяне на услугата, съгласно заповед на Министъра на финансите №ЗМФ-1472 от 29 ноември 2011г. (в сила от 1 януари 2012г.):

1. дискета – 1 брой – 0,50 лв.;
2. CD – 1 брой – 0,50 лв.;
3. DVD – 1 брой – 0,60 лв.;
4. разпечатване – 1 стр. (А4) – 0,12 лв.;
5. ксерокопие – 1 стр. (А4) – 0,09 лв.;
6. факс – 1 стр. (А4) – 0,60 лв.;
7. видеокасета – 1 брой – 3,25 лв.;
8. аудиокасета – 1 брой – 1,15 лв.;
9. писмена справка – 1 стр. (А4) – 1,59 лв.

Звено за прием на заявления за достъп до информация:
Залата на Общинска администрация Минерални бани, намираща се на адрес: с.Минерални бани, бул. Васил Левски № 3, етаж III

Работно време: 8:00 - 17:00 часа всеки работен ден
e-mail: min_bani@abv.bg
Пощенски адрес: с. Минерални бани 6343, област Хасково
Бул. „Васил Левски” №3
Тел.: 03722/2020

 


  Търсене в сайта

Mineralnibani.bg
  XX Детски етнофестивал
  Данъци
  Фотогалерия

  Бюджет
  Проекти

  Отчет за дейността
  Интервю с кмета
  Благодарствени писма
  МИГ
  Пожарна безопасност
2015 - 2020 © Municipality of Mineralni bani, All Rights Reserved. Webdesign