• Slide-1
  • Slide-2
  • Slide-3
  • Slide-4
  • Slide-5
  • Slide-6
  • Slide-7
  Главно меню

  i Love Bulgaria
  Туризъм
  Карта
  Терариум
  Чифте баня
  Екопътеки
  Анкета
АНКЕТА
/екопътеки/
  Харта на клиента
Харта на клиента


GPS
N 41° 93' 22.26"
E 25° 34' 93.21"Започна данъчна кампания 2020г. Вече можете да заплатите дължимите данъци и такси за 2020г. Заповядайте!
  Екопътеки
Екопътеки на територията на община Минерални бани

1. Туристическа екопътека „Минерални бани - Айкаас“

По маршрута на екопътеката с обща дължина 7,75 км са обособени 7 зони за отдих и атракции – 6 нови и една хижа „Айда“.

Обособяват се зони за отдих, на съществуващи поляни по трасето на пътеката са изградени и монтирани малки по размер атракции на открито и места за отдих.


2. Туристическа екопътека „Сърница – Купена – Орлови скали“

По маршрута на екопътеката с обща дължина 4,75 км (от които 1,54 км по макадам, а 1,1 км по съществуващи пътища) са обособени 3 зони за отдих и атракции.

В зоните за отдих, на съществуващи поляни по трасето на пътеката са изградени и монтирани малки по размер атракции на открито и места за отдих.

По трасето на пътеката, извън описаните в зоните за отдих и атракции са монтирани информационни и указателни елементи от туристическата инфраструктура.

 

3. Туристическа екопътека „Айкаас – Градището – Сърница

По маршрута на екопътеката с обща дължина 4,8 км са обособени 4 зони за отдих и атракции.

В зоните за отдих, на съществуващи поляни по трасето на пътеката са изградени и монтирани малки по размер атракции на открито и места за отдих.

По трасето на пътеката, извън описаните в зоните за отдих и атракции са монтирани информационни и указателни елементи от туристическата инфраструктура.4. Туристическа екопътека „Боян Ботево – Улу дере – Орлови скали“

 

По маршрута на екопътеката с обща дължина 10 км са обособени 7 зони за отдих и атракции, 5 нови и две съществуващи при местносттите Петте Чучура и Орлови скали, които не са предмет на настоящия проект.

В зоните за отдих, на съществуващи поляни по трасето на пътеката са изградени и монтирани малки по размер атракции на открито и места за отдих.5. Туристическа екопътека „с. Минерални бани – м. Голямото градище – вр. Гарваница“

По маршрута на екопътеката с обща дължина 5,2 км са обособени 5 зони за отдих и атракции, 4 нови и една съществуваща при връх Гарваница.

В зоните за отдих, на съществуващи поляни по трасето на пътеката са изградени и монтирани малки по размер атракции на открито и места за отдих.

По трасето на пътеката, извън описаните в зоните за отдих и атракции има монтирани информационни и указателни елементи от туристическата инфраструктура.6. Туристическа екопътека „Сърница – Петте чучура – Ангел Войвода“

По маршрута на екопътеката с обща дължина 6,85 км са обособени 4 зони за отдих и атракции, 3 нови и една съществуваща при местността Петте Чучура, която не е предмет на настоящия проект.

В зоните за отдих, на съществуващи поляни по трасето на пътеката са изградени и монтирани малки по размер атракции на открито и места за отдих.

По трасето на пътеката, извън описаните в зоните за отдих и атракции има монтирани информационни и указателни елементи от туристическата инфраструктура.
  Търсене в сайта

Mineralnibani.bg
  XX Детски етнофестивал
  Данъци
  Фотогалерия

  Бюджет
  Проекти

  Отчет за дейността
  Интервю с кмета
  Благодарствени писма
  МИГ
  Пожарна безопасност
2015 - 2020 © Municipality of Mineralni bani, All Rights Reserved. Webdesign