• Slide-1
 • Slide-2
 • Slide-3
 • Slide-4
 • Slide-5
 • Slide-6
 • Slide-7
 • Slide-8
 • Slide-9
 • Slide-10
  Главно меню

6343, с. Минерални бани,
бул. "Васил Левски", №3
Община Минерални бани

Телефон:
(03722) 20-20
min_bani@abv.bg  Карта
  Терариум
  Чифте баня
  Екопътеки
  Анкета
АНКЕТА
/екопътеки/
  Харта на клиента
Харта на клиента

GPS
N 41° 93' 22.26"
E 25° 34' 93.21"  ХVIІI ДЕТСКИ ЕТНОФЕСТИВАЛ

ХVІІІ МЕЖДУНАРОДЕН ДЕТСКИ ЕТНОФЕСТИВАЛ „ДЕЦАТА НА БАЛКАНИТЕ – С ДУХОВНОСТ В ЕВРОПА”

УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ

1. Право на участие имат деца от 5 до 18 години – певци, инструменталисти и танцьори от страната и чужбина, изпълнители на изворен и обработен фолклор - вокални групи, камерни групи, танцови колективи, ансамбли, инструментални групи, оркестри и индивидуални изпълнители, заявили желание за участие и получили одобрение след извършен подбор на заявилите желание за участие, групови и индивидуални изпълнители.
2. Депозиране на Заявление за участие с приложен запис на изпълнителите на DVD или CD и списък с имената на участниците – деца, ръководител, придружител и шофьор, в определения срок.
3. Детският етнофестивал има конкурсен характер;
4. Участниците в ХVІІІ Международен детски етнофестивал „Децата на Балканите – с духовност в Европа” нямат право да изпълняват репертоар, с който са участвали на предходно издание на детския етнофестивал.

Р Е Г Л А М Е Н Т:

1. Подбор на участниците
За участие в ХVІІІ детски етнофестивал „Децата на Балканите – с духовност в Европа” се допускат кандидати, заявили желание за участие и получили одобрение, след извършен подбор от сформирана комисия от Председателя на организационния комитет на етнофестивала. 
Задължително е към Заявленията за участие да се прилага видео или аудио запис на избрано от кандидатите изпълнение. 
При извършването на подбора на участниците в етнофестивала, ще се вземат предвид и спечелилите награди на международни, национални, регионални или местни фолклорни конкурси, празници и други.

2. Възрастови групи
Изпълнителите ще се състезават в 3 /три/ възрастови групи:
Първа група – от 5 години до 10 години;
Втора група – от 11 години до 14 години;
Трета група - от 15 години до 18 години.

3. Ще бъдат присъдени следните награди:

 • Голямата награда на етнофестивала;
 • Грамота и купа за първо, второ и трето място по възрастови групи и категории – индивидуални певци/инструменталисти, вокални групи, танцови колективи, съвременни танци (модерен балет, характерни танци, хип-хоп), фолклорни танци на етнооснова;
 • Специални награди – грамота и купа за ансамбли, камерни танцови състави, пресъздаване на нариден обичай, оригинално изпълнение на автентичен фолклор; оригинална хореография; специална награда на Благотворителен фонд „Проф. д-р Желязко Христов, д.м.”; специална награда на Синдиката на българските учители; специална награда на „Сдружение на танцовите дейци”, други специални награди;
 • Награда за най-малък и най-талантлив участник – предметна награда;
 • Плакет и грамота за участие на всички изпълнители.

4. Заявления за участие /по образец/ ще се приемат до 31.03.2018 г., 
на адрес: КНСБ – за Рени Джагалова, пл.”Македония” № 1, гр. София, п.код: 1040
факс: 02/9885969; е-mail: rdzhagalova@citub.netrdzhagalova@abv.bg

Лица за контакт: 
За участници от България:
Рени Джагалова – 02/4010423; 0884458554; е-mail: rdzhagalova@citub.netrdzhagalova@abv.bg

За участници от чужбина:
Нели Ботевска 35924010442; 359884117829; Fax: +359 2 988 5969; e-mail: nbotevska@citub.net

5. Такса участие
Одобрените изпълнители от страната и чужбина за участие в ХVІІІ Международен детски етнофестивал следва да заплатят такса за участие, в размер на 10,00 лв. на участник, включително и за музикантите, изпълняващи съпровод. 
Такса участие може да се заплати по два начина:

 • По банков път, в срок не по-късно от 25.05.2018 г., по следната банкова сметка

Благотворителен фонд „Проф. д-р Желязко Христов” 
IBAN: BG34UNCR76301010291100; BIC код UNCRBGSF; 
УниКредит Булбанк
Основание - такса за участие от ...................

 • В брой при регистрацията на участниците в с. Минерални бани на 30, 31 май или 1 юни, в зависимост от датата на пристигане, за което ще получите квитанция за съответната сума. В случай че Ви е необходима фактура, следва да внесете дължимата сума по банковата сметка на Благотворителен фонд „Проф. д-р Желязко Христов”, IBAN: BG34UNCR76301010291100; BIC код UNCRBGSF; УниКредит Булбанк, след което да представите Вносната бележка на пункта за Регистрация. В сградата на Община Минерални бани работи банков клон.

ВАЖНО: Желаещите да получат фактура е необходимо да внесат сумата за такса участие по банков път и предварително да изпратят данни на юридибеското лице (обганизация, читалище, културен дом и др.), което извършва плащането на имейл: rdzhagalova@citub.net или rdzhagalova@abv.bg

Забележка
1. Подробна информация за предстоящия етнофестивал и бланка на заявление за участие могат да бъдат получени от Централата на КНСБ в гр. София, от Регионалния съвет на КНСБ в съответния регион, от основните членове на синдиката или от интернет страницата на КНСБ, www.knsb-bg.org ; 
2. За невярно подадена информация, относно възраст и категория, участниците ще бъдат декласирани;
3. Подадено заявление за участие, без посочени – адрес, телефон, GSM, имейл за обратна връзка, няма да бъде разгледано;
4. След 31.03.2018 г. няма да се приемат заявления;
5. От едно ОДК, ЦРД, читалище и училище се допуска за участие само една група и едно индивидуално изпълнение /или дует, или трио, или квартет/;
6. Одобрените кандидати ще получат потвърждение за участие до 30.04.2018 г.; 
7. Графикът /сценарият/ за реда на явяване на участниците се определя от Организационния комитет. Участниците ще бъдат информирани за реда на своето изпълнение в срок до 25.05.2018 г.

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ: 
Медийният партньор Българска национална телевизия ще изготви два концерта от двата фестивални дни и един документален филм, които ще бъдат излъчени по БНТ, БНТ 2 и БНТ свят.
Паралелно с концертната програма, ще бъдат организирани съпътстващи дейности – представяне на традиционни занаяти, кулинарни конкурси, пленер (рисуване под открито небе) и други развлекателни и образователни занимания за децата.

1. Организаторите заплащат нощувките на участниците в етнофестивала, пътуващи от разстояние по-голямо от 120 км.;
2. Организаторите осигуряват пакетирана храна за закуска, обяд и вечеря, в зависимост от пристигането и отпътуването на участниците; 
3. Изискванията за придружителите на децата-участници в етнофестивала са, както следва:
- За група до 12 деца – 1 ръководител, 1 придружител и 1 шофьор;
- За група с повече от 12 деца, броят на придружаващите се увеличава пропорционално на броя на децата;
4. Организаторите не поемат нощувка за придружаващи, които не са включени в заявката за участие в предварително изпратения списък с имената на участници и придружители;
5. Изпълнения с нецензурни текстове и жестове ще бъдат дисквалифицирани от журито;
6. Изпълнения, превишаващи времетраенето, ще бъдат дисквалифицирани;
7. При установени нанесени материални щети от участниците в базите за настаняване, както и лоша дисциплина – отговорност носи ръководителя на групата; 
8. Не се допускат промени в утвърдения сценарий, по отношение на реда на участниците, както и замяна на едно изпълнение с друго; 
9. По време на награждаването на лауреатите е необходимо всички участници в детския етнофестивал да имат свой представител, при невъзможност да присъстват.

 

Наименование Изтегли/
Виж
1. Статут на ХVІII детски етнофестивал „Децата на балканите – с духовност в Европа”
2. Заявление за участие
3. Statute of 18th Childrens’ Ethnofestival „Children on the Balkans- with their spiritual wealth in Europe”
4. Registration form

 

Посещения: 439 пъти

 

« Назад

  Търсене в сайта

Mineralnibani.bg
  i Love Bulgaria
  Данъци
  Фотогалерия

  Бюджет
  Проекти

  Отчет за дейността
  Интервю с кмета
  Благодарствени писма
  МИГ
2015 - 2018 © Municipality of Mineralni bani, All Rights Reserved. Webdesign