• Slide-1
  • Slide-2
  • Slide-3
  • Slide-4
  • Slide-5
  • Slide-6
  • Slide-7
  Главно меню

  i Love Bulgaria
  Туризъм
  Карта
  Терариум
  Чифте баня
  Екопътеки
  Анкета
АНКЕТА
/екопътеки/
  Харта на клиента
Харта на клиента


GPS
N 41° 93' 22.26"
E 25° 34' 93.21"Започна данъчна кампания 2020г. Вече можете да заплатите дължимите данъци и такси за 2020г. Заповядайте!
  ОБЯВЛЕНИЯ
26 Август 2016   Прочитания: 703
Инвестиционно предложение: "Реконструкция и доизграждане на част от магистрален водопровод от ПС "Горски извор" до ПС "Караманци"; на част от отклоненията от него към населените места, обслужвани от този водопровод; рехабилитация на част от напорните резервоари на територията на община Минерални бани, област Хасково, I-ви етап Караманци"[...виж]

26 Август 2016   Прочитания: 649
Инвестиционно предложение: "Реконструкция и рехабилитация на Улично осветление и прилежащата към него мрежа в населените места на община Минерални бани"[...виж]

15 Август 2016   Прочитания: 625
Информация за преценяване на необходимост от ОВОС за изграждане на пречиствателна станция за отпадни води с. Боян Ботево[...виж]

15 Август 2016   Прочитания: 658
Информация за преценяване на необходимост от ОВОС за изграждане на пречиствателна станция за отпадни води с. Сираково[...виж]

15 Август 2016   Прочитания: 639
Информация за преценяване на необходимост от ОВОС за изграждане на пречиствателна станция за отпадни води с. Караманци[...виж]

28 Юли 2016   Прочитания: 640
Съобщение по проект "ЦЕНТЪР ЗА СОЦИАЛНИ УСЛУГИ- МИНЕРАЛНИ БАНИ"[...виж]

20 Юни 2016   Прочитания: 852
Списък на оценените кандидати за Лични асистенти[...виж]

10 Юни 2016   Прочитания: 774
Списък на класираните кандидат-потребители за "Личен асистент"[...виж]

06 Юни 2016   Прочитания: 937
Отдел „ТСУИОПОСЕК” при Община Минерални бани, обл. Хасково, съобщава на всички заинтересовани, че със Заповед № 3-236/30.05.2016 год. на основоние чл.135, ал. 3 от ЗУТ, чл.134, ал.2, т.6 и § 8, ал. 1 от ПР на същия закон, Решение № 184 от 04.05.2016 год. на Общински съвет – Минерални бани и Протокол № 11/28.04.2016 год. на ЕСУТ при Община Минерални бани, обл. Хасково, е одобрен проект за подробен устройствен план – план за регулация и застрояване на УПИ I, кв. 19, по плана на с. Минерални бани, общ. Минерални бани, обл. Хасково.[...виж]

06 Юни 2016   Прочитания: 915
Уведомление за инвестиционно продложение от САМКОЛ КОНСУЛТИНК с управител Чавдар Василев Георгиев [...виж]

03 Май 2016   Прочитания: 837
Инвестиционно предложение от ЕТ "ДАФНИ ДАФИНКА ДЕМИРЕВА"[...виж]

28 Март 2016   Прочитания: 813
Списък на класираните кандидат-потребители и определения индивидуален месечен бюджет (в часове)[...виж]

28 Март 2016   Прочитания: 852
Списък на оценените кандидати за лични асистенти[...виж]

14 Март 2016   Прочитания: 1073
Съобщение за публично обявяване[...виж]

11 Март 2016   Прочитания: 880
Съобщение за публично обявяване за издаване на разрешение за ползване на повърхностен водон обект[...виж]

29 Февруари 2016   Прочитания: 681
Информация за преценяване на необходимостта от ОВОС, Приложение 2 към чл. 6. за инвестиционно предложение: Изграждане на подпорна стена II етап от - o.к. 73 до т.1 на същ. подпорна стена, с. Татарево, общ. Минерални бани[...виж]

29 Февруари 2016   Прочитания: 728
Информация за преценяване на необходимостта от ОВОС, Приложение 2 към чл. 6. за инвестиционно предложение: Аварийно почистване на дере и изграждане на съоръжения с предпазване от наводнения, с трасе в близост до о.т. 21, о.т. 28 и о.т. 41, възстановяване на водостоци в близост до о.т. 40, между о.т. 14 и о.т. 23 по плана на с. Долно Брястово, общ. Минерални бани.[...виж]

29 Февруари 2016   Прочитания: 714
Информация за преценяване на необходимостта от ОВОС, Приложение 2 към чл. 6. за инвестиционно предложение: Реконструкция на водосток при о.т.72 и о.т.52, и изграждане на подпорни стени на дерето преди и след водостока с. Горно Брястово, общ.Минерални бани, обл. Хасково[...виж]

05 Февруари 2016   Прочитания: 811
Стратегия на община Минерални бани за управление на общинската собственост за мандат 2016-2019 г. [...виж]

26 Януари 2016   Прочитания: 728
Инвестиционнo предложение: "Изграждане на подпорна стена - втори етап- от о.к.73 до т.1 на същ.подпорна стена, с.Татарево,община Мин.бани"[...виж]

26 Януари 2016   Прочитания: 827
Инвестиционно предложение[...виж]

26 Януари 2016   Прочитания: 755
Инвестиционно предложение[...виж]

25 Януари 2016   Прочитания: 771
Информация за преценяване на необходимостта от ОВОС, Приложение 2 към чл. 6, ал.9 от Наредбата за ОВОС[...виж]

19 Януари 2016   Прочитания: 797
ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ИЗГРАЖДАНЕ НА КРАВЕФЕРМА ЗА 50КРАВИ В ПИ №233017 В МЕСТНОСТА "ПЕХЛИВАН КЪР"[...виж]

18 Януари 2016   Прочитания: 807
ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА "ЗЕЛЕНО СТОПАНСТВО 2015"ЕООД[...виж]

12 Януари 2016   Прочитания: 679
Информация за преценяване на необходимостта от ОВОС, Приложение 2 към чл. 6. за инвестиционно предложение НА ФИРМА "МОРЕНО МОБИЛЕ" ЕООД, град Хасково[...виж]

26 Ноември 2015   Прочитания: 677
Обявление за направено предложение за замяна на осн. чл. 40, ал. 4 ЗОС[...виж]

26 Ноември 2015   Прочитания: 730
Обявление за направено предложение за замяна на осн. чл. 40, ал. 4 ЗОС[...виж]

26 Ноември 2015   Прочитания: 799
Обявление за направено предложение за замяна на осн. чл. 40, ал. 4 ЗОС[...виж]

26 Ноември 2015   Прочитания: 759
Обявление за направено предложение за замяна на осн. чл. 40, ал. 4 ЗОС[...виж]


  Страници: 1   2   3   

   « Назад


  Търсене в сайта

Mineralnibani.bg
  XX Детски етнофестивал
  Данъци
  Фотогалерия

  Бюджет
  Проекти

  Отчет за дейността
  Интервю с кмета
  Благодарствени писма
  МИГ
  Пожарна безопасност
2015 - 2020 © Municipality of Mineralni bani, All Rights Reserved. Webdesign