• Slide-1
  • Slide-2
  • Slide-3
  • Slide-4
  • Slide-5
  • Slide-6
  • Slide-7
  Главно меню

  i Love Bulgaria
  Туризъм
  Карта
  Терариум
  Чифте баня
  Екопътеки
  Анкета
АНКЕТА
/екопътеки/
  Харта на клиента
Харта на клиента


GPS
N 41° 93' 22.26"
E 25° 34' 93.21"Започна данъчна кампания 2020г. Вече можете да заплатите дължимите данъци и такси за 2020г. Заповядайте!
  
27 Септември 2018   Прочитания: 569
Община Минерални бани обявява конкурс за длъжността „Началник отдел „Териториално и селищно устройство, инфраструктура, обществени поръчки, общинска собственост, екология и концесии".[...виж]

27 Септември 2018   Прочитания: 605
Община Минерални бани обявява конкурс за длъжността „Юрисконсулт" при общинска администрация Минерални бани.[...виж]

12 Октомври 2017   Прочитания: 1189
Конкурс за длъжността "Юрисконсулт"[...виж]

27 Октомври 2016   Прочитания: 1495
Община Минерални бани обявява конкурс за длъжността "Технически сътрудник"[...виж]

27 Октомври 2016   Прочитания: 1482
Община Минерални бани обявява конкурс за длъжността "Младши експерт Протокол и връзки с обществеността"[...виж]

20 Октомври 2016   Прочитания: 1137
Заповед относно прекратяване на конкурс за длъжността „Директор" на дирекция „Специализирана администрация".[...виж]

20 Октомври 2016   Прочитания: 575
Заповед относно прекратяване на конкурс за длъжността „Началник отдел „Териториално и селищно устройство, инфраструктура, обществени поръчки, общинска собственост, екология и концесии"[...виж]

07 Октомври 2016   Прочитания: 730
Община Минерални бани обявява конкурс за длъжността „Директор" на дирекция „Специализирана администрация"[...виж]

07 Октомври 2016   Прочитания: 715
Община Минерални бани обявява конкурс за длъжността „Началник отдел „Териториално и селищно устройство, инфраструктура, обществени поръчки, общинска собственост, екология и концесии"[...виж]

27 Юли 2016   Прочитания: 749
Община Минерални бани обявява конкурс за възлагане управлението на социална услуга „Обществена трапезария” – процедура за директно предоставяне на БФП BG05FMOP001-03.02 „Осигуряване на топъл обяд-2016”, оперативната програма за храни и/или основно материално подпомагане...[...виж]

26 Януари 2016   Прочитания: 1041
Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати за участие в конкурс за заемане на длъжността Ръководител и Експерт-консултант по проект Център за социални услуги Минерални бани.[...виж]

15 Януари 2016   Прочитания: 926
Община Минерални бани обявява конкурс в Центъра за социални услуги по ПРОЕКТ “Център за социални услуги Минерални бани”, Договор № BG05M9OP001-2.002-0176-C001, схема „Независим живот“, осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на Човешките ресурси“ 2014-2020г, съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейския социален фонд, за длъжностите ръководител и експерт-консултант[...виж]

02 Юли 2015   Прочитания: 1224
Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати за участие в конкурс за заемане на длъжността "Началник отдел УТКОСМИР" в Oбщинска администрация Минерални бани.[...виж]

02 Юли 2015   Прочитания: 1088
Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати за участие в конкурс за заемане на длъжността Директор на Дирекция "Специализирана администрация" в Общинска администрация Минерални бани.[...виж]

18 Юни 2015   Прочитания: 1343
Община Минерални бани обявява конкурс за длъжността „Директор”на дирекция „Специализирана администрация” – 1 щатна бройка в общинска администрация Минерални бани, област Хасково[...виж]

18 Юни 2015   Прочитания: 870
Община Минерални бани обявява конкурс за длъжността „Началник отдел „Устройство на територията и контрол, Общинска собственост, Местно икономическо развитие” – 1 щатна бройка в общинска администрация Минерални бани, област Хасково[...виж]

18 Декември 2014   Прочитания: 1023
На 08.01.2015г. от 11.00ч. публично оповестен конкурс за учредяване право на строеж в имот частна общинска собственост.[...виж]

   « Назад


  Търсене в сайта

Mineralnibani.bg
  XX Детски етнофестивал
  Данъци
  Фотогалерия

  Бюджет
  Проекти

  Отчет за дейността
  Интервю с кмета
  Благодарствени писма
  МИГ
  Пожарна безопасност
2015 - 2020 © Municipality of Mineralni bani, All Rights Reserved. Webdesign