• Slide-1
  • Slide-2
  • Slide-3
  • Slide-4
  • Slide-5
  • Slide-6
  • Slide-7
  Главно меню

  i Love Bulgaria
  Туризъм
  Карта
  Терариум
  Чифте баня
  Екопътеки
  Анкета
АНКЕТА
/екопътеки/
  Харта на клиента
Харта на клиента


GPS
N 41° 93' 22.26"
E 25° 34' 93.21"Започна данъчна кампания 2020г. Вече можете да заплатите дължимите данъци и такси за 2020г. Заповядайте!
  Обяви
ОБЯВА
15 Януари 2020

ОБЩИНА МИНЕРАЛНИ БАНИ  ОБЛАСТ ХАСКОВО


ОБЯВА


На 21.01.2020 г. от 9.00 часа в голямата зала на Община Минерални бани предстои публично обсъждане :


1.Ha основание чл.84, ал.2 от Закона за публичните финанси публично обсъждане на проекта за общински бюджет за 2020 г. при следния дневен ред:

  • Представяне на проекта за общински бюджет за 2020 г.

  • Становища, мнения и предложения от страна на местната общност.

  • Изготвяне на протокол, който е неразделна част от проекта и предоставянето му за разглеждане на заседанията на комисиите към Общинския съвет.

Гражданите предварително могат да се запознаят с материалите в стая № 4 в ОбА след 13.01.2020 г.

Прочитания: 44 пъти


  Търсене в сайта

Mineralnibani.bg
  XX Детски етнофестивал
  Данъци
  Фотогалерия

  Бюджет
  Проекти

  Отчет за дейността
  Интервю с кмета
  Благодарствени писма
  МИГ
  Пожарна безопасност
2015 - 2020 © Municipality of Mineralni bani, All Rights Reserved. Webdesign