• Slide-1
  • Slide-2
  • Slide-3
  • Slide-4
  • Slide-5
  • Slide-6
  • Slide-7
  Главно меню

  i Love Bulgaria
  Туризъм
  Карта
  Терариум
  Чифте баня
  Екопътеки
  Анкета
АНКЕТА
/екопътеки/
  Харта на клиента
Харта на клиента


GPS
N 41° 93' 22.26"
E 25° 34' 93.21"Започна данъчна кампания 2020г. Вече можете да заплатите дължимите данъци и такси за 2020г. Заповядайте!
  Обявления
Съобщение за одобрен проект за ПУП-ПР и ПУР на територия попадаща между от о.т.323 до о.т.321 в кв.72, от о.т.319 до о.т.317 в кв.4, от о.т. 324 до о.т. 45 в с.Минерални бани, община Минерални бани- бивша „Змиярова градина“
18 Юли 2019

Община Минерални бани на основание чл. 129, ал. 2 от ЗУТ (Закона за устройство на територията) обявява, че с Решение № 867 от 25.06.2019г. на Общински съвет - Минерални бани е одобрен проект за изменение на ПУП-ПР и ПУР на територия попадаща между от о.т.323 до о.т.321 в кв.72, от о.т.319 до о.т.317 в кв.4, от о.т. 324 до о.т. 45 в с.Минерални бани, община Минерални бани- бивша „Змиярова градина“, представляваща поземлени: ПИ 634, ПИ 638, ПИ 640, ПИ 641 и ПИ 76. Предлаганото с проекта изменение на действащ ПУП – ПР и ПЕР се състои в обособяване на четири нови квартала с кв. № 73, кв. №74, кв. № 75, кв. №76, общо попадащи в административен квартал „Змиярова градина“ и нови парцели в съответните новообразувани квартали.

Решението и проектът се намират в отдел ТСУИОПОСЕК, стая №1 на партерен етаж в Общинска администрация Минерални бани.

Прочитания: 214 пъти


  Търсене в сайта

Mineralnibani.bg
  XX Детски етнофестивал
  Данъци
  Фотогалерия

  Бюджет
  Проекти

  Отчет за дейността
  Интервю с кмета
  Благодарствени писма
  МИГ
  Пожарна безопасност
2015 - 2020 © Municipality of Mineralni bani, All Rights Reserved. Webdesign