• Slide-1
  • Slide-2
  • Slide-3
  • Slide-4
  • Slide-5
  • Slide-6
  • Slide-7
  Главно меню

  i Love Bulgaria
  Туризъм
  Карта
  Терариум
  Чифте баня
  Екопътеки
  Анкета
АНКЕТА
/екопътеки/
  Харта на клиента
Харта на клиента


GPS
N 41° 93' 22.26"
E 25° 34' 93.21"Започна данъчна кампания 2020г. Вече можете да заплатите дължимите данъци и такси за 2020г. Заповядайте!
  Обявления
Съобщение за одобрен ПУП-ПР в кв. 14 по плана на с. Минерални бани
10 Май 2019

На основание чл.129, ал.2 от ЗУТ Ви съобщаваме, че със Заповед № 170/30.04.2019г. на Кмета на Община Минерални бани е одобрен проект за изменение на подробен устройствен план – план за регулация между УПИ XIX и УПИ XXII, кв. 14 по плана на с. Минерални бани, община Минерални бани, област Хасково.
Заповедта и проектът се намират в отдел ТСУИОПОСЕК, стая №1 на партерен етаж в Общинска администрация Минерални бани.
На основание чл. 215, ал. 1 и ал. 4 от ЗУТ заповедта може да се обжалва чрез Община Минерални бани пред Административен съд в 14-дневен срок от съобщаване на заповедта.

Прочитания: 784 пъти


  Търсене в сайта

Mineralnibani.bg
  XX Детски етнофестивал
  Данъци
  Фотогалерия

  Бюджет
  Проекти

  Отчет за дейността
  Интервю с кмета
  Благодарствени писма
  МИГ
  Пожарна безопасност
2015 - 2020 © Municipality of Mineralni bani, All Rights Reserved. Webdesign