• Slide-1
  • Slide-2
  • Slide-3
  • Slide-4
  • Slide-5
  • Slide-6
  Главно меню

  Благодарим за подкрепата
  i Love Bulgaria
  Туризъм
  Карта
  Терариум
  Чифте баня
  Екопътеки
  Анкета
АНКЕТА
/екопътеки/
  Харта на клиента
Харта на клиента


GPS
N 41° 93' 22.26"
E 25° 34' 93.21"  Обявления
УВЕДОМЛЕНИЕ за инвестиционно предложение
18 Декември 2018

На основаниe чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда, на засегнатото население се съобщава, че има постъпило Уведомление за инвестиционно намерение в Община Минерални бани с вх. № 5824/18.12.2018 г. от Калин Иванов Михайлов за Промяна на статут на земеделска земя, изготвяне на ПУП-ПЗ и специализирани план-схеми, инвестиционно проектиране и изграждане на обект: "Ферма за отглеждане на животни и селскостопански култури, преработка на продукцията и места за настаняване" в имот №124004, по плана за земеразделяне на село Брястово, община Минерални бани, област Хасково.

Прочитания: 182 пъти


  Търсене в сайта

Mineralnibani.bg
  XIX Детски етнофестивал

  » Награди
  » Програма
  » Сценарий
  » Записване за участие

  Данъци
  Фотогалерия

  Бюджет
  Проекти

  Отчет за дейността
  Интервю с кмета
  Благодарствени писма
  МИГ
2015 - 2019 © Municipality of Mineralni bani, All Rights Reserved. Webdesign