• Slide-1
  • Slide-2
  • Slide-3
  • Slide-4
  • Slide-5
  • Slide-6
  Главно меню

  Туризъм
  Благодарим за подкрепата
  i Love Bulgaria
  Карта
  Терариум
  Чифте баня
  Екопътеки
  Анкета
АНКЕТА
/екопътеки/
  Харта на клиента
Харта на клиента


GPS
N 41° 93' 22.26"
E 25° 34' 93.21"  Обяви
ПОКАНА
28 Ноември 2018
   
СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „ПРОФ. Д-Р АСЕН ЗЛАТАРОВ”,

СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „ХРИСТО БОТЕВ”,

ОБЩИНА МИНЕРАЛНИ БАНИ,

СЪЮЗ ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И РАЗВИТИЕ

 

И НИЕ – УЧЕНИЦИТЕ ОТ С. МИНЕРАЛНИ БАНИ, С. КАРАМАНЦИ,

С. СУСАМ, С. ТАТАРЕВО, С. БРЯСТОВО, С. СИРАКОВО, С. СПАХИЕВО, С. БОЯН БОТЕВО, С. СЪРНИЦА, С. КОЛЕЦ, С. ВИНЕВО И

С. АНГЕЛ ВОЙВОДА


Имаме удоволствието да Ви поканим на пресконференция за приключването на проект BG05M2OP001-3.002-0012 „ЗАЕДНО

(За Активно Европейско Демократично Недискриминиращо

Образование)“


Проектът се изпълни от бенефициента СУ „Проф. Д-р Асен Златаров” в с. Минерални бани в партньорство с Община Минерални бани, СУ „ Христо Ботев” в с. Караманци и Сдружение „Съюз за възстановяване и развитие” – Хасково.Пресконференцията за приключването на проекта ще се проведе на 20.12.2018 г.,

от 13:00 ч., в сградата на Община Минерални бани, заседателна зала, 3-ти етаж.


----------------------------------------- www.eufunds.bg -------------------------------------------

Проект  BG05M2OP001-3.002-0012 „ЗАЕДНО (За Активно Европейско Демократично Недискриминиращо                        

Образование)“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“,

съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове


Прочитания: 118 пъти


  Търсене в сайта

Mineralnibani.bg
  XIX Детски етнофестивал
  Избори 2019
  Данъци
  Фотогалерия

  Бюджет
  Проекти

  Отчет за дейността
  Интервю с кмета
  Благодарствени писма
  МИГ
2015 - 2019 © Municipality of Mineralni bani, All Rights Reserved. Webdesign