• Slide-1
  • Slide-2
  • Slide-3
  • Slide-4
  • Slide-5
  • Slide-6
  • Slide-7
  Главно меню

  i Love Bulgaria
  Туризъм
  Карта
  Терариум
  Чифте баня
  Екопътеки
  Анкета
АНКЕТА
/екопътеки/
  Харта на клиента
Харта на клиента


GPS
N 41° 93' 22.26"
E 25° 34' 93.21"Започна данъчна кампания 2020г. Вече можете да заплатите дължимите данъци и такси за 2020г. Заповядайте!
  Обявления
Съобщение до Динко Йосифов Моллов
12 Ноември 2018

Уведомяваме Ви, че от кмет на община Минерални бани е издадена заповед №З-354/01.11.2018 г., по реда на чл. 178, ал. 6 от ЗУТ за забрана ползване и достъпа на строеж : " МАГАЗИН ЗА ХРАНИТЕЛНИ СТОКИ", намиращ се в УПИ XVI, кв. 14 по плана на с. Минерални бани, община Минерални бани.
Със съдържанието на заповедта може да се запознаете в Общинска администрация Минерални бани.
Заповедта подлежи на обжалване по реда на чл. 215 от ЗУТ чрез органа издал заповедта, в 14/четиринадесет/-дневен срок от настоящото съобщение. Жалбите и протестите срещу заповедта не спират изпълнението й, съгласно чл.217, ал.1, т.3 от ЗУТ.
Настоящото съобщение беше залепено на входната врата на посочения адрес, на строежа, на информационното табло и качено на сайта на Обшина Минерални бани на 12.11.2018 г. и удостоверява, че собственикът е уведомен по реда на параграф 4, ал. 2, изречение 2 от ДР на ЗУТ.

Прочитания: 290 пъти


  Търсене в сайта

Mineralnibani.bg
  XX Детски етнофестивал
  Данъци
  Фотогалерия

  Бюджет
  Проекти

  Отчет за дейността
  Интервю с кмета
  Благодарствени писма
  МИГ
  Пожарна безопасност
2015 - 2020 © Municipality of Mineralni bani, All Rights Reserved. Webdesign