• Slide-1
  • Slide-2
  • Slide-3
  • Slide-4
  • Slide-5
  • Slide-6
  • Slide-7
  Главно меню

  i Love Bulgaria
  Туризъм
  Карта
  Терариум
  Чифте баня
  Екопътеки
  Анкета
АНКЕТА
/екопътеки/
  Харта на клиента
Харта на клиента


GPS
N 41° 93' 22.26"
E 25° 34' 93.21"Започна данъчна кампания 2020г. Вече можете да заплатите дължимите данъци и такси за 2020г. Заповядайте!
  Обявления
Съобщение до неизвестен извършител
12 Ноември 2018

Уведомяваме Ви, че от кмет на община Минерални бани е издадена заповед № З-353/01.11.2018 г. по реда на чл.225а, ал.1 от ЗУТ за премахване на строеж: "КАФЕ АПЕРИТИВ", намиращ се в УПИ XVI, кв.14 по плана на с.Минерални бани, Община Минерални бани, с неизвестен извършител.
Със съдържанието на заповедта може да се запознаете в Общинска администрация Минерални бани.
Заповедта подлежи на обжалване по реда на чл.215 от ЗУТ чрез органа издал заповедта, в 14/четиринадесет/-дневен срок от настоящето съобщение.
Настоящото съобщение беше залепено на входната врата на строежа, на информационното табло и качено на сайта на Обшина Минерални бани на 12.11.2018 г. и удостоверява, че извършителят е уведомен по реда на параграф 4, ал. 2, изречение 2 от ДР на ЗУТ.

Прочитания: 226 пъти


  Търсене в сайта

Mineralnibani.bg
  XX Детски етнофестивал
  Данъци
  Фотогалерия

  Бюджет
  Проекти

  Отчет за дейността
  Интервю с кмета
  Благодарствени писма
  МИГ
  Пожарна безопасност
2015 - 2020 © Municipality of Mineralni bani, All Rights Reserved. Webdesign