• Slide-1
  • Slide-2
  • Slide-3
  • Slide-4
  • Slide-5
  • Slide-6
  Главно меню

6343, с. Минерални бани,
бул. "Васил Левски", №3
Община Минерални бани

Телефон:
(03722) 20-20
min_bani@abv.bg  Карта
  Терариум
  Чифте баня
  Екопътеки
  Анкета
АНКЕТА
/екопътеки/
  Харта на клиента
Харта на клиента

GPS
N 41° 93' 22.26"
E 25° 34' 93.21"  Обявления
Съобщение за изработен проект ПУП-ПЗ за УПИ I, кв.4 по плана на с. Минерални бани
06 Ноември 2018

Отдел ТСУИОПОСЕК при Община Минерални бани, област Хасково на основание чл. 128, ал. 3 от ЗУТ обявява на заинтересуваните лица, че със Заповед № З-344/29.10.2018 г. на Кмета и Гл. архитект на Община Минерални бани е изготвен проект ПУП-ПЗ /план за застрояване/ за УПИ I, кв. 4 по плана на с. Минерални бани.
Проектът се намира в отдел ТСУИОПОСЕК, стая №1 на партерен етаж в Общинска администрация Минерални бани.
На основание чл.128, ал.5 от ЗУТ искания и възражения по проекта се правят в 14-дневен срок от получаване на съобщението.

Прочитания: 43 пъти


  Търсене в сайта

Mineralnibani.bg
  i Love Bulgaria
  Данъци
  Фотогалерия

  Бюджет
  Проекти

  Отчет за дейността
  Интервю с кмета
  Благодарствени писма
  МИГ
2015 - 2018 © Municipality of Mineralni bani, All Rights Reserved. Webdesign