• Slide-1
  • Slide-2
  • Slide-3
  • Slide-4
  • Slide-5
  • Slide-6
  • Slide-7
  Главно меню

  i Love Bulgaria
  Туризъм
  Карта
  Терариум
  Чифте баня
  Екопътеки
  Анкета
АНКЕТА
/екопътеки/
  Харта на клиента
Харта на клиента


GPS
N 41° 93' 22.26"
E 25° 34' 93.21"Започна данъчна кампания 2020г. Вече можете да заплатите дължимите данъци и такси за 2020г. Заповядайте!
  Обявления
Съобщение до неизвестен извършител
04 Октомври 2018

Уведомяваме Ви, че от служители на община Минерални бани са съставени констативен акт № 2/01.10.2018 г. и констативен акт № 3 /01.10.2018 г., които са основание за започнване на административно производство по реда на
чл. 225а, ал. 1 от ЗУТ за премахване на строеж: "КАФЕ-АПЕРАТИВ", намиращ се в УПИ XVI, кв. 14 по плана на с. Минерални бани, с неизвестен извършител.
Със съдържанието на констативните актове може да се запознаете в Общинска администрация Минерални бани.
Възражения по констативните актове могат да бъдат подавани до Общинска администрация с. Минерални бани, в 14/четиринадесет/-дневен дрок от настоящето съобщение.
Настоящото съобщение беше залепено на входната врата на строежа, на информационното табло и качено на сайта на Обшина Минерални бани на 04.10.2018 г. и удостоверява, че извършителят е уведомен по реда на параграф 4, ал. 2, изречение 2 от ДР на ЗУТ.

Прочитания: 327 пъти


  Търсене в сайта

Mineralnibani.bg
  XX Детски етнофестивал
  Данъци
  Фотогалерия

  Бюджет
  Проекти

  Отчет за дейността
  Интервю с кмета
  Благодарствени писма
  МИГ
  Пожарна безопасност
2015 - 2020 © Municipality of Mineralni bani, All Rights Reserved. Webdesign