• Slide-1
  • Slide-2
  • Slide-3
  • Slide-4
  • Slide-5
  • Slide-6
  • Slide-7
  Главно меню

  i Love Bulgaria
  Туризъм
  Карта
  Терариум
  Чифте баня
  Екопътеки
  Анкета
АНКЕТА
/екопътеки/
  Харта на клиента
Харта на клиента


GPS
N 41° 93' 22.26"
E 25° 34' 93.21"Започна данъчна кампания 2020г. Вече можете да заплатите дължимите данъци и такси за 2020г. Заповядайте!
  Обявления
Съобщение за изработен проект за ПУП - ПЗ за ПИ №000307, местност
02 Април 2018

Община Минерални бани основание чл. 128, ал. 3 от ЗУТ(Закона за устройство на територията) съобщава на заинтересуваните лица, че e изготвен ПУП-ПЗ-план за застрояване с отреждане за „ПРОИЗВОДСТВЕНИ НУЖДИ- ПРОИЗВОДСТВО НА ПЕЛЕТНИ ГОРЕЛКИ“, като се предвиждат съответните устройствени показатели, както следва : Плътност на застрояване – 80 % ; Интензивност на застрояване (К инт)-2,0; Минимална плътност озеленяване – 20 %; предвижда се свободно „е“ ниско етажно застрояване, в обхвата на ПИ 000307, местност „Кюери“, землище на с. Татарево, общ. Минерални бани, обл. Хасково, на основание, чл.110, ал.(1), т.3 и съгл.чл.124а от ЗУТ с възложител „СИМПЕКС БГ“ ООД.

Прочитания: 332 пъти


  Търсене в сайта

Mineralnibani.bg
  XX Детски етнофестивал
  Данъци
  Фотогалерия

  Бюджет
  Проекти

  Отчет за дейността
  Интервю с кмета
  Благодарствени писма
  МИГ
  Пожарна безопасност
2015 - 2020 © Municipality of Mineralni bani, All Rights Reserved. Webdesign