• Slide-1
  • Slide-2
  • Slide-3
  • Slide-4
  • Slide-5
  • Slide-6
  • Slide-7
  Главно меню

  i Love Bulgaria
  Туризъм
  Карта
  Терариум
  Чифте баня
  Екопътеки
  Анкета
АНКЕТА
/екопътеки/
  Харта на клиента
Харта на клиента


GPS
N 41° 93' 22.26"
E 25° 34' 93.21"Започна данъчна кампания 2020г. Вече можете да заплатите дължимите данъци и такси за 2020г. Заповядайте!
  Обявления
Съобщение за одобрен проект за ПУП – ПЗ за ПИ № 000793, местност
29 Март 2018

Община Минерални бани на основание чл. 129, ал.2 от ЗУТ (Закона за устройство на територията) обявява на следните заинтересувани лица:

- Богомил Красимиров Атанасов– като собственик на поземлен имот №000900, местност "ЯБЧЕ", землище на с. Брястово,община Минерални бани
че със Заповед №З-109/29.03.2018г. на Кмета на Община Минерални бани е одобрен проект за подробен устройствен план – план за застрояване за поземлен имот № 000793, местност "ЯБЧЕ", землище на с. Брястово,община Минерални бани

Заповедта и проектът се намират в отдел ТСУИОПОСЕК на бул. “Васил Левски” № 3, ет. І-ви, стая № 1.

На основание чл. 215, ал. 1 и ал. 4 от ЗУТ заповедта може да се обжалва чрез Община Минерални бани пред Административен съд в 14-дневен срок от съобщаване й.

Прочитания: 342 пъти


  Търсене в сайта

Mineralnibani.bg
  XX Детски етнофестивал
  Данъци
  Фотогалерия

  Бюджет
  Проекти

  Отчет за дейността
  Интервю с кмета
  Благодарствени писма
  МИГ
  Пожарна безопасност
2015 - 2020 © Municipality of Mineralni bani, All Rights Reserved. Webdesign