• Slide-1
 • Slide-2
 • Slide-3
 • Slide-4
 • Slide-5
 • Slide-6
 • Slide-7
 • Slide-8
 • Slide-9
 • Slide-10
  Главно меню

6343, с. Минерални бани,
бул. "Васил Левски", №3
Община Минерални бани

Телефон:
(03722) 20-20
min_bani@abv.bg  Карта
  Терариум
  Чифте баня
  Екопътеки
  Анкета
АНКЕТА
/екопътеки/
  Харта на клиента
Харта на клиента

GPS
N 41° 93' 22.26"
E 25° 34' 93.21"  Обяви
ЗАЯВЛЕНИЕ ПО ЧЛ.37, АЛ.5 ОТ ЗСПЗЗ И ЧЛ.99, АЛ.1 ОТ ППЗСПЗЗ
06 Март 2018

ОБЯВА


ЗАЯВЛЕНИЕ ПО ЧЛ.37, АЛ.5 ОТ ЗСПЗЗ И ЧЛ.99, АЛ.1 ОТ ППЗСПЗЗ


НОРМАТИВНА УРЕДБА: 1. Заповед № РД46-90/26.02.2016 г. на Министъра на земеделието и храните;

 2. Заповед № РД46-71/17.02.2017 г. на Министъра на земеделието и храните;

 3. Чл.37и, ал.1 и ал.5 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ);

 4. Чл.99, ал.1 от Правилника за прилагане на  Закона за собствеността и ползването на земеделските земи


ЗАЯВЛЕНИЕТО ПО ОБРАЗЕЦ МОЖЕ ДА ПОДАДЕТЕ: 1. Лично или чрез упълномощено лице в Центъра за информация и услуги на гражданите;

 2. Устно в Центъра за информация и услуги на гражданите;

 3. Чрез лицензиран пощенски оператор;


НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ: Заявление по образец.


ВИЕ НЕ ТРЯБВА ДА ПЛАЩАТЕ ЗА ТАЗИ УСЛУГА.


Забележка: Срокът за подаване на заявлението е до 10 март на всяка календарна година.&

Прочитания: 240 пъти


  Търсене в сайта

Mineralnibani.bg
  i Love Bulgaria
  Данъци
  Фотогалерия

  Бюджет
  Проекти

  Отчет за дейността
  Интервю с кмета
  Благодарствени писма
  МИГ
2015 - 2018 © Municipality of Mineralni bani, All Rights Reserved. Webdesign