• Slide-1
  • Slide-2
  • Slide-3
  • Slide-4
  • Slide-5
  • Slide-6
  • Slide-7
  Главно меню

  ГЛАСУВАЙ!
  i Love Bulgaria
  Туризъм
  Карта
  Терариум
  Чифте баня
  Екопътеки
  Анкета
АНКЕТА
/екопътеки/
  Харта на клиента
Харта на клиента


GPS
N 41° 93' 22.26"
E 25° 34' 93.21"  Обявления
Съобщение за публично обявяване
12 Януари 2018

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧНО ОБЯВЯВАНЕ, съгласно чл. 62а, ал.(2) от Закона за водите, за открита процедура за издаване на разрешително за водовземане на подземни води, чрез съществуващи водовземни съоръжения, два шахтови кладенеца- ШК1 с дренажен лъч и ШК2 с дренажен лъч, разположен съответно: ШК1 с дренажен лъч, на територията на поземлен имот № 044005, местност „ОЛУ ДЕРЕ“, землище на с. Боян Ботево, община Минерални бани, област Хасково и ШК2 с дренажен лъч, на територията на поземлен имот № 044003, местност „ОЛУ ДЕРЕ“, землище на с. Боян Ботево, община Минерални бани, област Хасково, с цел водовземане-„обществено питейно-битово водоснабдяване“.
ОБЕКТ: Водоснабдяване на с. Караманци, с. Боян Ботево, с. Ангел войвода и с. Винево, община Минерални бани, област Хасково.

Прочитания: 592 пъти


  Търсене в сайта

Mineralnibani.bg
  Данъци
  Фотогалерия

  Бюджет
  Проекти

  Отчет за дейността
  Интервю с кмета
  Благодарствени писма
  МИГ
  Пожарна безопасност
2015 - 2019 © Municipality of Mineralni bani, All Rights Reserved. Webdesign