• Slide-1
  • Slide-2
  • Slide-3
  • Slide-4
  • Slide-5
  • Slide-6
  Главно меню

6343, с. Минерални бани,
бул. "Васил Левски", №3
Община Минерални бани

Телефон:
(03722) 20-20
min_bani@abv.bg  Карта
  Терариум
  Чифте баня
  Екопътеки
  Анкета
АНКЕТА
/екопътеки/
  Харта на клиента
Харта на клиента

GPS
N 41° 93' 22.26"
E 25° 34' 93.21"  Обявления
Съобщение за публично обявяване
12 Януари 2018

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧНО ОБЯВЯВАНЕ, съгласно чл. 62а, ал.(2) от Закона за водите, за открита процедура за издаване на разрешително за водовземане на подземни води, чрез съществуващи водовземни съоръжения, два шахтови кладенеца- ШК1 с дренажен лъч и ШК2 с дренажен лъч, разположен съответно: ШК1 с дренажен лъч, на територията на поземлен имот № 044005, местност „ОЛУ ДЕРЕ“, землище на с. Боян Ботево, община Минерални бани, област Хасково и ШК2 с дренажен лъч, на територията на поземлен имот № 044003, местност „ОЛУ ДЕРЕ“, землище на с. Боян Ботево, община Минерални бани, област Хасково, с цел водовземане-„обществено питейно-битово водоснабдяване“.
ОБЕКТ: Водоснабдяване на с. Караманци, с. Боян Ботево, с. Ангел войвода и с. Винево, община Минерални бани, област Хасково.

Прочитания: 396 пъти


  Търсене в сайта

Mineralnibani.bg
  XIX Детски етнофестивал
  Благодарим за подкрепата
  i Love Bulgaria
  Данъци
  Фотогалерия

  Бюджет
  Проекти

  Отчет за дейността
  Интервю с кмета
  Благодарствени писма
  МИГ
2015 - 2019 © Municipality of Mineralni bani, All Rights Reserved. Webdesign