• Slide-1
  • Slide-2
  • Slide-3
  • Slide-4
  • Slide-5
  Главно меню

6343, с. Минерални бани,
бул. "Васил Левски", №3
Община Минерални бани

Телефон:
(03722) 20-20
min_bani@abv.bg  Терариум
  Чифте баня
  Екопътеки
  Анкета
АНКЕТА
/екопътеки/
  Харта на клиента
Харта на клиента

GPS
N 41° 93' 22.26"
E 25° 34' 93.21"
  Обявления
Съобщение за публично обявяване
01 Август 2017

съгласно чл. 62а, ал.(2) от Закона за водите, за открита процедура за издаване на разрешително за водовземане на подземни води, чрез нови водовземни съоръжения- един тръбен кладенец, който ще бъде разположен на територията на ПИ № 171040, местност „Кюери“ в землището на с. Татарево, община Минерални бани, област Хасково

Прочитания: 352 пъти


  Търсене в сайта

Mineralnibani.bg
  ЕТНОФЕСТИВАЛ 2018
  Данъци
  Фотогалерия

  Бюджет
  Проекти

  Отчет за дейността
  Интервю с кмета
  Благодарствени писма
  МИГ
2015 - 2018 © Municipality of Mineralni bani, All Rights Reserved. Web design