• Slide-1
  • Slide-2
  • Slide-3
  • Slide-4
  • Slide-5
  Главно меню

6343, с. Минерални бани,
бул. "Васил Левски", №3
Община Минерални бани

Телефон:
(03722) 20-20
min_bani@abv.bg  Карта
  Терариум
  Чифте баня
  Екопътеки
  Анкета
АНКЕТА
/екопътеки/
  Харта на клиента
Харта на клиента

GPS
N 41° 93' 22.26"
E 25° 34' 93.21"
  Обявления
Съобщение за публично обявяване
13 Март 2017

Съобщение за публично обявяване за издаване на Разрешително за водовземане на подземни води (съгласно чл. 62а, ал. 1 от Закона за водите)
Обект: " Оранжериен комплекс"
Цел на заявеното водовземане: Самостоятелно водоснабдяване за напояване на земеделски култури.
Местност, административно териториална единица за съоръженията: Един шахтов кладенц ШК и един хоризонтален дренаж, разположен на територията на следните имотил: ШК в УПИ I, кв. 69 и хоризонтален дренаж в УПИ III, кв. 69 по плана на с. Минерални бани, община Минерални бани, област Хасково.

Прочитания: 609 пъти


  Търсене в сайта

Mineralnibani.bg
  i Love Bulgaria
  Данъци
  Фотогалерия

  Бюджет
  Проекти

  Отчет за дейността
  Интервю с кмета
  Благодарствени писма
  МИГ
2015 - 2018 © Municipality of Mineralni bani, All Rights Reserved. Web design