• Slide-1
  • Slide-2
  • Slide-3
  • Slide-4
  • Slide-5
  Главно меню

6343, с. Минерални бани,
бул. "Васил Левски", №3
Община Минерални бани

Телефон:
(03722) 20-20
min_bani@abv.bg  Терариум
  Чифте баня
  Екопътеки
  Анкета
АНКЕТА
/екопътеки/
  Харта на клиента
Харта на клиента

GPS
N 41° 93' 22.26"
E 25° 34' 93.21"
  Обявления
Съобщение за публично обявяване
17 Февруари 2017

Съобщение за публично обявяване за издаване на разрешение за ползване на повърхностен водон обект
Цел на зяаявеното ползване "Изграждане на нови съоръжения за линейна инфраструктура, пресичаща воден обект"
Водно тяло : с код BG3MA100R013- "Горно течение на Харманлийска река до язовир Тракиец"
Воден обект: река АКТАШ
Местност,административно-териториална- териториална единица ЕККАТТЕ : Землище на с. Ангел войвода - ЕКАТТЕ 00446 Община Минерални бани.

Прочитания: 526 пъти


  Търсене в сайта

Mineralnibani.bg
  ЕТНОФЕСТИВАЛ 2018
  Данъци
  Фотогалерия

  Бюджет
  Проекти

  Отчет за дейността
  Интервю с кмета
  Благодарствени писма
  МИГ
  i Love Bulgaria
2015 - 2018 © Municipality of Mineralni bani, All Rights Reserved. Web design