• Slide-1
  • Slide-2
  • Slide-3
  • Slide-4
  • Slide-5
  • Slide-6
  • Slide-7
  Главно меню

  i Love Bulgaria
  Туризъм
  Карта
  Терариум
  Чифте баня
  Екопътеки
  Анкета
АНКЕТА
/екопътеки/
  Харта на клиента
Харта на клиента


GPS
N 41° 93' 22.26"
E 25° 34' 93.21"Започна данъчна кампания 2020г. Вече можете да заплатите дължимите данъци и такси за 2020г. Заповядайте!
  Новини
Общинският съвет в Минерални бани заседава за четвърти път
07 Февруари 2020


Четвъртото си редовно заседание за този мандат ще проведе днес Общинският съвет в Минерални бани. Началото на заседанието е от 14,00 часа в Заседателната зала на Общинския съвет. В проекта за дневен ред са включени 33 докладни записки, информира председателят на Общинския съвет Мехмед Лятиф. Сред по-важните от тях са приемането Бюджета на община Минерални бани за 2020 г., приемане на Стратегия за управление и разпореждане с общинска собственост за периода 2019-2023 г., както и Годишна програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2020 г. Преди това председателят на Общинския съвет ще внесе за приемане Отчет за дейността на Общинския съвет и неговите комисии за 2019 г. Местните парламентаристи ще трябва да дадат мандат за провеждане на редовното общо събрание на Асоциация „ВиК – Хасково”. Те ще разгледат и Доклад за състоянието на системите за финансово управление и контрол в „Стройкомерс” ЕООД за 2019 г. Предстои приемане на Общински план за младежта през 2020 г., както и Програма за полагане на общественополезен труд от лица, които са обект на месечно социално подпомагане в община Минерални бани през 2020 година. Местните парламентаристи ще се произнесат и по отмяна на Наредба за условията и реда за издаване на разрешителни за водовземане за минерална вода и учредяване на сервитутни права. Сред останалите проекти за решения са такива за прекратяване на договори за покупко-продажба, отдаване под наем на имоти и закупуване на прилежащи площи.

        

Прочитания: 109 пъти


  Търсене в сайта

Mineralnibani.bg
  XX Детски етнофестивал
  Данъци
  Фотогалерия

  Бюджет
  Проекти

  Отчет за дейността
  Интервю с кмета
  Благодарствени писма
  МИГ
  Пожарна безопасност
2015 - 2020 © Municipality of Mineralni bani, All Rights Reserved. Webdesign