• Slide-1
  • Slide-2
  • Slide-3
  • Slide-4
  • Slide-5
  • Slide-6
  • Slide-7
  Главно меню

  i Love Bulgaria
  Туризъм
  Карта
  Терариум
  Чифте баня
  Екопътеки
  Анкета
АНКЕТА
/екопътеки/
  Харта на клиента
Харта на клиента


GPS
N 41° 93' 22.26"
E 25° 34' 93.21"Започна данъчна кампания 2020г. Вече можете да заплатите дължимите данъци и такси за 2020г. Заповядайте!
  Новини
Минерални бани и Пехливанкьой реализират съвместен проект
22 Декември 2019

  [Още снимки]

Сдружение „Център за развитие на община Минерални бани” – България, в качеството си на водещ партньор представи на встъпителна пресконференция проект „Повишаване на туристическата привлекателност в общините Минерални бани и Пехливанкьой”, който се финансира по Програмата за трансгранично сътрудничество Интеррег – ИПА България – Турция, договор № СВ005.2.21.074. Проектът се изпълнява в партньорство с община Пехливанкьой /Турция/ и Община Минерални бани /България/. Общия размер на финансовата помощ е 488 183 евро, от които 414 955,54 евро съфинансиране от ЕС и 73 227,46 национално съфинансиране. Продължителността на проекта е 24 месеца /23.07.2019 – 22.06.2021г./. Проектът се изпълнява в съответствие със Специфична цел 2.1. Повишаване на туристическата привлекателност на трансграничния район чрез по-добро използване на природното, културното и историческото наследство и свързаната с него инфраструктура на Програмата за трансгранично сътрудничество Интеррег – ИПА България – Турция. Основната цел на проекта е да се увеличи туристическата привлекателност на района на трансгранично сътрудничество чрез инвестиции в инфраструктура за туристическа атракция. С реализиране на дейностите по проекта ще бъдат постигнати следните специфични цели: 1.Запазване и популяризиране на природното, културно-историческото наследство на Хасково и Къркларели чрез рехабилитация, изграждане и популяризиране на пешеходния туризъм в Минерални бани и отдиха, туризма и събитията в Пехливанкьой. 2.Използване на природното, културно-историческото наследство като потенциален генератор на нови туристически продукти и свързаното с тях социално-икономическо развитие и валоризация на благоприятните условия за диверсифициран туризъм в трансграничния регион. Съгласно договора, община Минерални бани, партньор по проекта ще изпълни дейности за рехабилитация на туристическа екопътека „Село Брястово – Узун дере – местността „Пробит камък” – местността „Орлови скали” с отклонение за местността „Айкаас” на територията на община Минерални бани с обща дължина 15,38 км, а община Пехливанкьой ще изгради обществени площи с площ 48 000 кв.м. Сдружение „Център за развитие на община Минерални бани” ще ръководи и координира дейности по управление на проекта, провеждане на информационна кампания вт.ч. за популяризиране осъществените инвестиции по проекта, провеждане на 2 /два/ обучителни семинара за повишаване капацитета на заинтересованите страни и целеви групи за развитие и популяризиране на природния и културен туризъм в общините Минерални бани и Пехливанкьой.

        

Прочитания: 151 пъти


  Търсене в сайта

Mineralnibani.bg
  XX Детски етнофестивал
  Данъци
  Фотогалерия

  Бюджет
  Проекти

  Отчет за дейността
  Интервю с кмета
  Благодарствени писма
  МИГ
  Пожарна безопасност
2015 - 2020 © Municipality of Mineralni bani, All Rights Reserved. Webdesign