• Slide-1
  • Slide-2
  • Slide-3
  • Slide-4
  • Slide-5
  • Slide-6
  • Slide-7
  Главно меню

  ГЛАСУВАЙ!
  i Love Bulgaria
  Туризъм
  Карта
  Терариум
  Чифте баня
  Екопътеки
  Анкета
АНКЕТА
/екопътеки/
  Харта на клиента
Харта на клиента


GPS
N 41° 93' 22.26"
E 25° 34' 93.21"  Новини
Общинския съвет в Минерални бани проведе второ заседание
26 Ноември 2019


Второто си редовно заседание за този мандат проведе Общинския съвет в Минерални бани от 11,00 часа на 25 ноември. В проекта за дневен ред първоначално бяха включени 10 докладни записки. Преди началото на заседанието председателят на Общинския съвет Екрем Юзеир предложи три от докладните да бъдат отложени за следващото заседание и към дневния ред да бъдат добавени 5 нови. Така дневния ред стана с 12 проекта за решения. По-важните от тях бяха за избор на Временна комисия за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с Общинската администрация. Направен избор на Временна комисия за определяне броя и състава на Постоянните комисии на Общинския съвет. Съветниците смениха състава на Комисията по общинската собственост и търговете от Състава на Общинския съвет. Определено бе възнаграждението на Председателя на Общинския съвет и това на общинските съветници. Председателят на местния парламент ще получава 30 % от заплатата на кмета на общината, а общинските съветници 25 % от средната заплата в общинската администрация. Новият общински съвет взе решение за поемане на краткосрочен общински дълг чрез заем от кредитна институция за финансиране на капиталовите разходи на общината. Гласувана бе и актуализация на бюджета, както и финансиране на хандбалния клуб „Топлика”, който се състезава в „Б” група.

        

Прочитания: 184 пъти


  Търсене в сайта

Mineralnibani.bg
  Данъци
  Фотогалерия

  Бюджет
  Проекти

  Отчет за дейността
  Интервю с кмета
  Благодарствени писма
  МИГ
  Пожарна безопасност
2015 - 2019 © Municipality of Mineralni bani, All Rights Reserved. Webdesign