• Slide-1
  • Slide-2
  • Slide-3
  • Slide-4
  • Slide-5
  • Slide-6
  • Slide-7
  Главно меню

  ГЛАСУВАЙ!
  i Love Bulgaria
  Туризъм
  Карта
  Терариум
  Чифте баня
  Екопътеки
  Анкета
АНКЕТА
/екопътеки/
  Харта на клиента
Харта на клиента


GPS
N 41° 93' 22.26"
E 25° 34' 93.21"  Новини
ПОКАНА
25 Ноември 2019

ПОКАНА

На основание чл.23, ал.4, т.2 от ЗМСМА и чл.62, ал.2, т.1 от ПОДОСНКВОА

СВИКВАМ:

      Общински съвет - Минерални бани на Извънредно заседание на 28.11.2019г., (четвъртък) от 10:00 ч. в Заседателната зала на Общински съвет.

ДНЕВЕН   РЕД


1. Докладна записка относно, изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на ОбС, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация.

Докладва:Ерсан Джефер
Председател на Временна комисия ОбС  Мин.бани

2. Самоотвод на Председателя на Общински съвет-Минерални бани.

3. Избор на нов щатен председател на Общински съвет-Минерални бани.

4. Избор на щатен заместник-председател на Общински съвет-Минерални бани.

5. Докладна записка относно, определяне възнаграждението на Заместник-председателя на Общински съвет.

Докладва:Екрем Юзеир
Председател на ОбС  Мин.бани

6. Докладна записка относно, определяне на делегат в Общото събрание на Националното сдружение на общините в Република България.

Докладва:Екрем Юзеир
Председател на ОбС  Мин.бани

7. Докладна записка относно, членство в Националната асоциация на председателите на общински съвети в Република България.

Докладва:Екрем Юзеир
Председател на ОбС  Мин.бани

8. Текущи.


Важно:  Заседанията на времените  комисии при Общински съвет – Минерални бани ще се провеждат в Заседателната зала на Общински съвет, както следва:
             

   На 27.11.2019г. /сряда / от 11:00 часа

-     Временна комисия за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на ОбС, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация

        

Прочитания: 113 пъти


  Търсене в сайта

Mineralnibani.bg
  Данъци
  Фотогалерия

  Бюджет
  Проекти

  Отчет за дейността
  Интервю с кмета
  Благодарствени писма
  МИГ
  Пожарна безопасност
2015 - 2019 © Municipality of Mineralni bani, All Rights Reserved. Webdesign