• Slide-1
  • Slide-2
  • Slide-3
  • Slide-4
  • Slide-5
  • Slide-6
  • Slide-7
  Главно меню

  i Love Bulgaria
  Туризъм
  Карта
  Терариум
  Чифте баня
  Екопътеки
  Анкета
АНКЕТА
/екопътеки/
  Харта на клиента
Харта на клиента


GPS
N 41° 93' 22.26"
E 25° 34' 93.21"Започна данъчна кампания 2020г. Вече можете да заплатите дължимите данъци и такси за 2020г. Заповядайте!
  Новини
ПОКАНА
16 Октомври 2019

ПОКАНА

 

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.15, ал.1, т.1 от ПОДОСНКВОА

СВИКВАМ:

Общински съвет - Минерални бани на Тридесет и девето редовно заседание на 23.10.2019г., (сряда) от 11:00 ч. в Заседателната зала на Общински съвет.

ДНЕВЕН   РЕД

1. Докладна записка относно, увеличаване на числеността на персонала в дейност „Други дейности по здравеопазването“.

Докладва:Нуртин Сабри
Вр.И.Д кмет на Общ. Мин.бани

2. Докладна записка относно, отмяна на Решение № 916/01.10.201 г.

Докладва:Мехмед Лятиф
Председател на ОбС Мин.бани

3.Текущи.

 

Важно: Заседанията на постоянните  комисии при Общински съвет – Минерални бани ще се провеждат в Заседателната зала на Общински съвет, както следва:

На 22.10.2019 г. /вторник/ от  10:00 часа    

-    ПК по контрол за работата и  дейността на Общинската  администрация, търговските дружества и общинските фирми на ОбС – Минерални бани.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:………………П……………
                                              /Мехмед Лятиф /

        

Прочитания: 257 пъти


  Търсене в сайта

Mineralnibani.bg
  XX Детски етнофестивал
  Данъци
  Фотогалерия

  Бюджет
  Проекти

  Отчет за дейността
  Интервю с кмета
  Благодарствени писма
  МИГ
  Пожарна безопасност
2015 - 2020 © Municipality of Mineralni bani, All Rights Reserved. Webdesign