• Slide-1
  • Slide-2
  • Slide-3
  • Slide-4
  • Slide-5
  • Slide-6
  Главно меню

  Благодарим за подкрепата
  i Love Bulgaria
  Туризъм
  Карта
  Терариум
  Чифте баня
  Екопътеки
  Анкета
АНКЕТА
/екопътеки/
  Харта на клиента
Харта на клиента


GPS
N 41° 93' 22.26"
E 25° 34' 93.21"  Новини
ПОКАНА
18 Юни 2019

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.15, ал.1, т.1 от ПОДОСНКВОА

СВИКВАМ:

      Общински съвет - Минерални бани на Тридесет и шесто редовно заседание на 25.06.2019г., (вторник) от 10:00ч. в Заседателната зала на Общински съвет.

ДНЕВЕН   РЕД

 

1. Докладна записка относно, добив на дървесина от широколистни и иглолистни дървесни видове в горските територии на община Минерални бани през 2019 г.

Докладва:Мюмюн Искендер
Кмет на Общ. Мин.бани

2. Докладна записка относно, приемане годишния отчет за дейността на „Стройкомерс“ ЕООД за 2018 г.

Докладва:Мехмед Лятиф
Председател на ОбС Мин.бани

3. Докладна записка относно, отпускане на еднократни финансови помощи.

Докладва:Мехмед Лятиф
Председател на ОбС Мин.бани

4. Докладна записка относно, предоставяне на финансови средства на Колоездачен клуб „Хасково“.

Докладва:Мюмюн Искендер
Кмет на Общ. Мин.бани

5. Докладна записка относно, определяне на маломерни имоти от общинския поземлен фонд за отдаване под наем за една година без търг или конкурс.

Докладва:Мюмюн Искендер
Кмет на Общ. Мин.бани

6. Докладна записка относно, прекратяване на съсобственост чрез продажба на частта на общината – 311/1717 идеални части от УПИ I, пл. № 61, кв. 71 по плана на с. Брястово.

Докладва:Мюмюн Искендер
Кмет на Общ. Мин.бани

7.Текущи.

Важно: Заседанията на постоянните  комисии при Общински съвет – Минерални бани ще се провеждат в Заседателната зала на Общински съвет, както следва:

   На 24.06.2019 г. /понеделник/ от  10:00 часа   

  • ПК по общинска собственост, ТСУ, екология и аграрна политика на ОбС – Минерални бани;

   На 24.06.2019 г. /понеделник/ от  10:30 часа   

  • ПК по курортно развитие, стопански дейности, здравеопазване, социални дейности, образование, спорт, култура,  вероизповедания и транспорт  на ОбС – Минерални бани

    На 24.06.2019 г. /понеделник/ от  11:00 часа   

  • ПК по контрол за работата и  дейността на Общинската  администрация, търговските дружества и общинските фирми на ОбС – Минерални бани.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:……………П…...............

                                              /Мехмед Лятиф /

        

Прочитания: 1813 пъти


  Търсене в сайта

Mineralnibani.bg
  Местни избори 2019

  Данъци
  Фотогалерия

  Бюджет
  Проекти

  Отчет за дейността
  Интервю с кмета
  Благодарствени писма
  МИГ
  Пожарна безопасност
2015 - 2019 © Municipality of Mineralni bani, All Rights Reserved. Webdesign