• Slide-1
  • Slide-2
  • Slide-3
  • Slide-4
  • Slide-5
  • Slide-6
  • Slide-7
  • Slide-8
  • Slide-9
  • Slide-10
  Главно меню

  Благодарим за подкрепата
  i Love Bulgaria
  Туризъм
  Карта
  Терариум
  Чифте баня
  Екопътеки
  Анкета
АНКЕТА
/екопътеки/
  Харта на клиента
Харта на клиента


GPS
N 41° 93' 22.26"
E 25° 34' 93.21"  Новини
Годишен план за социалните услуги приеха в Минерални бани
20 Април 2019


Тридесет и петото си редовно заседание проведе Общинския съвет в Минерални бани. В проекта за дневен ред първоначално бяха включени 19 докладни записки, но преди началото на заседанието председателят на Общинския съвет Мехмед Лятиф предложи да бъдат добавени още 10. Кметът на общината Мюмюн Искендер внесе докладна записка относно изпълнение на проекта на Община Минерални бани по Програмата за Трансгранично сътрудничество INTERREG V-A Гърция – България 2014-2020, като партньор. Сред останалите по-важни проекти за решения бяха приемане на Общинска програма за закрила на детето за 2019 г., приемане отчета за изпълнение на бюджета, сметките за средства от Европейския съюз и сметките за чужди средства на община Минерални бани за 2018 г. Разгледан бе и проект на споразумение за съвместни дейности в изпълнение програмата на Съвета на ЕС, относно интеграцията на дълготрайно безработни лица на пазара на труда. Местните парламентаристи приеха и годишен план за развитие на социалните услуги в Община Минерални бани за 2020 г. Кметът Мюмюн Искендер внесе докладна записка за приемане на инвестиции в активи публична общинска собственост, извършени от „Водоснабдяване и канализация” ЕООД – Хасково през 2018 г. Съветниците се произнесоха по отмяна разпоредбите на чл.32, ал.1, ал.2 и ал.3 от Наредбата за управление на горските територии, собственост на община Минерални бани. Те направиха и промяна на текст от Наредбата за общинските жилища в Минерални бани. Местните парламентаристи се запознаха с доклада за осъществените читалищни дейности в изпълнение на годишната програма по чл.26А, ал.2 от Закона за народните читалища и изразходваните средства от бюджета през 2018 г. Те предоставиха парични средства под формата на допълнителна субсидия на Народно читалище „Кирил и Методий – 1952” и на СУ „Христо Ботев” в с. Караманци. Направена бе и актуализация на годишната програма за 2019 г. Сред останалите решения бяха учредяване на възмездно право, прекратяване на съсобственост и отпускане на еднократни финансови помощи.

        

Прочитания: 1077 пъти


  Търсене в сайта

Mineralnibani.bg
  Местни избори 2019

  Фолклорен фестивал
  Данъци
  Фотогалерия

  Бюджет
  Проекти

  Отчет за дейността
  Интервю с кмета
  Благодарствени писма
  МИГ
  Пожарна безопасност
2015 - 2019 © Municipality of Mineralni bani, All Rights Reserved. Webdesign