• Slide-1
  • Slide-2
  • Slide-3
  • Slide-4
  • Slide-5
  • Slide-6
  Главно меню

  Благодарим за подкрепата
  i Love Bulgaria
  Туризъм
  Карта
  Терариум
  Чифте баня
  Екопътеки
  Анкета
АНКЕТА
/екопътеки/
  Харта на клиента
Харта на клиента


GPS
N 41° 93' 22.26"
E 25° 34' 93.21"  Новини
ПОКАНА
09 Януари 2019

ПОКАНА

На основание чл.23, ал.4, т.2 от ЗМСМА и чл.62, ал.2, т.1 от ПОДОСНКВОА

  СВИКВАМ:
          
      Общински съвет - Минерални бани на Извънредно заседание на 11.01.2019 г. (петък) от 14:00 ч. в Заседателната зала на Общински съвет.

ДНЕВЕН   РЕД

1. Докладна записка относно, прекратяване на процедурата за финансово оздравяване на община Минерални бани, приета с Решение № 214/24.06.2016 г.
Докладва:Мюмюн Искендер
Кмет на Общ. Мин.бани

2. Докладна записка относно, отмяна на Решение № 755 от 03.12.2018 г.
Докладва:Мехмед Лятиф
Председател на ОбС  Мин.бани

3. Докладна записка относно, отпускане на еднократни финансови помощи.
Докладва:Мехмед Лятиф
Председател на ОбС  Мин.бани

4. Докладна записка относно, приемане на годишна програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост за 2019 г.
Докладва:Мюмюн Искендер
Кмет на Общ. Мин.бани

5. Докладна записка относно, отдаване под наем, без търг или конкурс на общопрактикуващите лекари и лекари по дентална медицина на помещения за здравни услуги в имоти общинска собственост на територията на община Минерални бани.
Докладва:Мюмюн Искендер
Кмет на Общ. Мин.бани

6. Докладна записка относно, продажба чрез публичен търг с явно наддаване или публично оповестен конкурс на имоти частна общинска собственост.
Докладва:Мюмюн Искендер
Кмет на Общ. Мин.бани

7. Текущи.

Важно: Заседанията на постоянните  комисии при Общински съвет – Минерални бани ще се провеждат в Заседателната зала на Общински съвет, както следва:

   На 10.01.2019 г. / четвъртък / от  10:00 часа    

-    ПК по финанси и бюджет, евроинтеграция, законност и контрол по изпълнение на решенията на ОбС – Минерални бани;

 
  На 10.01.2019 г. / четвъртък / от  11:00 часа    
-    ПК по общинска собственост, ТСУ, екология и аграрна политика на ОбС – Минерални бани;


ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:……………П……………    

                                             /Мехмед Лятиф/                         

        

Прочитания: 277 пъти


  Търсене в сайта

Mineralnibani.bg
  XIX Детски етнофестивал

  » Награди
  » Програма
  » Сценарий
  » Записване за участие

  Данъци
  Фотогалерия

  Бюджет
  Проекти

  Отчет за дейността
  Интервю с кмета
  Благодарствени писма
  МИГ
2015 - 2019 © Municipality of Mineralni bani, All Rights Reserved. Webdesign