• Slide-1
  • Slide-2
  • Slide-3
  • Slide-4
  • Slide-5
  • Slide-6
  Главно меню

  Благодарим за подкрепата
  i Love Bulgaria
  Туризъм
  Карта
  Терариум
  Чифте баня
  Екопътеки
  Анкета
АНКЕТА
/екопътеки/
  Харта на клиента
Харта на клиента


GPS
N 41° 93' 22.26"
E 25° 34' 93.21"  Новини
Последно за тази година заседание в Минерални бани
29 Декември 2018


Последното си за тази година извънредно заседание проведе Общинския съвет в Минерални бани. То се състоя в Заседателната зала на общината. В проекта за дневен ред първоначално бяха включени общо 5 докладни записки, но преди началото на заседанието Председателят на Общинския съвет Мехмед Лятиф предложи да бъдат добавени още две. Местните парламентаристи се произнесат относно участие на на Община Минерални бани в проект по Програмата за трансгранично сътрудничество INTERREG V – А България – Гърция 2014-2020. Докладната бе внесена от кмета на общината Мюмюн Искендер. Сред останалите проекти за решения бяха предоставяне на имоти – полски пътища от КВС и нефункциониращи канали, попадащи в масиви за ползване за стопанската 2018/2019 г., прекратяване на съсобственост и одобряване на ПУП, както и помощи за военноивалиди и военнопострадали.

        

Прочитания: 282 пъти


  Търсене в сайта

Mineralnibani.bg
  XIX Детски етнофестивал

  » Награди
  » Програма
  » Сценарий
  » Записване за участие

  Данъци
  Фотогалерия

  Бюджет
  Проекти

  Отчет за дейността
  Интервю с кмета
  Благодарствени писма
  МИГ
2015 - 2019 © Municipality of Mineralni bani, All Rights Reserved. Webdesign