• Slide-1
  • Slide-2
  • Slide-3
  • Slide-4
  • Slide-5
  • Slide-6
  Главно меню

  Благодарим за подкрепата
  i Love Bulgaria
  Туризъм
  Карта
  Терариум
  Чифте баня
  Екопътеки
  Анкета
АНКЕТА
/екопътеки/
  Харта на клиента
Харта на клиента


GPS
N 41° 93' 22.26"
E 25° 34' 93.21"  Новини
ПОКАНА
27 Декември 2018

П О К А Н А

На основание чл.23, ал.4, т.2 от ЗМСМА и чл.62, ал.2, т.1 от ПОДОСНКВОА

СВИКВАМ:
          
Общински съвет - Минерални бани на Извънредно заседание на 28.12.2018 г. (петък) от 10:00 ч. в Заседателната зала на Общински съвет.

ДНЕВЕН   РЕД

1. Докладна записка, относно участие на община Минерални бани по Програма за трансгранично сътрудничество INTERREG V – А България - Гърция 2014-2020
Докладва:Мюмюн Искендер
Кмет на Общ. Мин.бани

2. Докладна записка относно, предоставяне на имоти – полски пътища от КВС и нефункциониращи канали, попадащи в масиви за ползване за стопанската 2018/2019г.
Докладва:Мюмюн Искендер
Кмет на Общ. Мин.бани

3. Докладна записка относно, прекратяване на съсобственост
Докладва:Мюмюн Искендер
Кмет на Общ. Мин.бани

4. Докладна записка относно, одобряване на ПУП – ПЗ за имот № 032012 с. Колец
Докладва:Мюмюн Искендер
Кмет на Общ. Мин.бани

5. Текущи.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:.….....…П….….…
                                    /Мехмед Лятиф/

        

Прочитания: 207 пъти


  Търсене в сайта

Mineralnibani.bg
  XIX Детски етнофестивал

  » Награди
  » Програма
  » Сценарий
  » Записване за участие

  Данъци
  Фотогалерия

  Бюджет
  Проекти

  Отчет за дейността
  Интервю с кмета
  Благодарствени писма
  МИГ
2015 - 2019 © Municipality of Mineralni bani, All Rights Reserved. Webdesign