• Slide-1
  • Slide-2
  • Slide-3
  • Slide-4
  • Slide-5
  • Slide-6
  Главно меню

  Туризъм
  Благодарим за подкрепата
  i Love Bulgaria
  Карта
  Терариум
  Чифте баня
  Екопътеки
  Анкета
АНКЕТА
/екопътеки/
  Харта на клиента
Харта на клиента


GPS
N 41° 93' 22.26"
E 25° 34' 93.21"  Новини
Общинския съвет в Минерални бани заседава извънредно
03 Декември 2018


Общинският съвет в Минерални бани проведе днес от 10,00 часа извънредно заседание. В проекта за дневен ред първоначално бяха включени 6 докладни записки, но преди началото на заседанието председателят на Общинския съвет Мехмед Лятиф, предложи да бъдат добавени още 8 нови. Кметът на общината Мюмюн Искендер внесе докладна записка относно добив на дървесина от широколистни и иглолистни дървесни видове в горските територии на общината през 2019 г. Искането бе да се подготви търг за добив на дървесина като част от годишния план за 2019 г., включващ 5 015 куб.м. за задоволяване нуждите на местното население и промишлени нужди. Местните парламентаристи се произнесоха и по предложение за Годишна програма за развитие на читалищната дейност в община Минерални бани през 2018 г. Гласувано бе и предложение на кмета четири читалища от общината да получат парични средства под формата на допълнителна субсидии. Това са НЧ „Будилник – 1903” в село Сусам, НЧ „Сеяч – 1924” в Сираково, НЧ „Кирил и Методий – 1952” в Караманци и НЧ „Христо Ботев – 1985” в Боян Ботево. Останалите докладни касаеха преобразуване от публична в частна общинска собственост, прекратяване на съсобственост и изработване на ПУП.

        

Прочитания: 191 пъти


  Търсене в сайта

Mineralnibani.bg
  XIX Детски етнофестивал
  Избори 2019
  Данъци
  Фотогалерия

  Бюджет
  Проекти

  Отчет за дейността
  Интервю с кмета
  Благодарствени писма
  МИГ
2015 - 2019 © Municipality of Mineralni bani, All Rights Reserved. Webdesign