• Slide-1
  • Slide-2
  • Slide-3
  • Slide-4
  • Slide-5
  • Slide-6
  Главно меню

  Туризъм
  Благодарим за подкрепата
  i Love Bulgaria
  Карта
  Терариум
  Чифте баня
  Екопътеки
  Анкета
АНКЕТА
/екопътеки/
  Харта на клиента
Харта на клиента


GPS
N 41° 93' 22.26"
E 25° 34' 93.21"  Новини
ПОКАНА
29 Ноември 2018

ПОКАНА

На основание чл.23, ал.4, т.2 от ЗМСМА и чл.62, ал.2, т.1 от ПОДОСНКВОА

СВИКВАМ:
          
      Общински съвет - Минерални бани на Извънредно заседание на 03.12.2018 г. (понеделник) от 10:00 ч. в Заседателната зала на Общински съвет.

ДНЕВЕН  РЕД


1. Докладна записка относно, добив на дървесина от широколистни и иглолистни дървесни видове в горските територии на община Минерални бани през 2019 г.

Докладва:Мюмюн Искендер
Кмет на Общ. Мин.бани

2. Докладна записка относно, предложение за Годишна програма за развитие на читалищната дейност в община Минерални бани през 2018 г.

Докладва:Мюмюн Искендер
 Кмет на Общ. Мин.бани

3. Докладна записка относно, предоставяне на парични средства под формата на допълнителна субсидия на НЧ „Будилник-1903“ с. Сусам, НЧ „Сеяч-1924“ с. Сираково и НЧ „Кирил и Методий-1952“ с. Караманци.

Докладва:Мюмюн Искендер
Кмет на Общ. Мин.бани

4. Докладна записка относно, предоставяне на парични средства под формата на допълнителна субсидия на НЧ „Христо Ботев-1985“ с. Боян Ботево.

Докладва:Мюмюн Искендер
Кмет на Общ. Мин.бани

5. Докладна записка относно, преобразуване от публична в частна общинска собственост.

Докладва:Мюмюн Искендер
Кмет на Общ. Мин.бани

6. Текущи.

Важно: Заседанията на постоянните  комисии при Общински съвет – Минерални бани ще се провеждат в Заседателната зала на Общински съвет, както следва:

   На 30.11.2018 г. /петък/ от  10:00 часа    
-    ПК по общинска собственост, ТСУ, екология и аграрна политика на ОбС – Минерални бани

   На 30.11.2018 г. / петък / от  10:30 часа    

-    ПК по курортно развитие, стопански дейности, здравеопазване, социални дейности, образование, спорт, култура,  вероизповедания и транспорт  на ОбС – Минерални бани;

   На 30.11.2018 г. / петък / от  11:00 часа    

-    ПК по контрол за работата и  дейността на Общинската  администрация, търговските дружества и общинските фирми на ОбС – Минерални бани.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:…………П……………             
               /Мехмед Лятиф/

        

Прочитания: 142 пъти


  Търсене в сайта

Mineralnibani.bg
  XIX Детски етнофестивал
  Избори 2019
  Данъци
  Фотогалерия

  Бюджет
  Проекти

  Отчет за дейността
  Интервю с кмета
  Благодарствени писма
  МИГ
2015 - 2019 © Municipality of Mineralni bani, All Rights Reserved. Webdesign