• Slide-1
  • Slide-2
  • Slide-3
  • Slide-4
  • Slide-5
  • Slide-6
  Главно меню

  Туризъм
  Благодарим за подкрепата
  i Love Bulgaria
  Карта
  Терариум
  Чифте баня
  Екопътеки
  Анкета
АНКЕТА
/екопътеки/
  Харта на клиента
Харта на клиента


GPS
N 41° 93' 22.26"
E 25° 34' 93.21"  Новини
ПОКАНА
05 Ноември 2018

ПОКАНА

На основание чл.23, ал.4, т.2 от ЗМСМА и чл.62, ал.2, т.1 от ПОДОСНКВОА

СВИКВАМ:

Общински съвет - Минерални бани на Извънредно заседание на 08.11.2018 г. (четвъртък) от 14:00 ч. в Заседателната зала на Общински съвет.

ДНЕВЕН РЕД

1. Докладна записка относно, преобразуване от частна в публична общинска собственост – имот № 001225, м. „Банска чука“ по плана на с. Минерални бани.

Докладва:Мюмюн Искендер
Кмет на Общ. Мин.бани

2. Докладна записка относно, преобразуване от частна в публична общинска собственост – имот № 001226, м. „Банска чука“ по плана на с. Минерални бани.

Докладва:Мюмюн Искендер
Кмет на Общ. Мин.бани

3. Докладна записка относно, преобразуване от частна в публична общинска собственост – имот № 001282, м. „Банска чука“ по плана на с. Минерални бани.

Докладва:Мюмюн Искендер
Кмет на Общ. Мин.бани

4. Докладна записка относно, преобразуване от частна в публична общинска собственост – имот № 001231, м. „Банска чука“ по плана на с. Минерални бани.

Докладва:Мюмюн Искендер
Кмет на Общ. Мин.бани

5. Докладна записка относно, отмяна на Решение № 722 от 05.10.2018 г.

Докладва:Мехмед Лятиф
Предсдател на ОбС Мин.бани

6. Докладна записка относно, отмяна на Решение № 723 от 05.10.2018 г.

Докладва:Мехмед Лятиф
Предсдател на ОбС Мин.бани
7. Докладна записка относно, отмяна на Решение № 724 от 05.10.2018 г.

Докладва:Мехмед Лятиф
Предсдател на ОбС Мин.бани

8. Докладна записка относно, отмяна на Решение № 725 от 05.10.2018 г.

Докладва:Мехмед Лятиф
Предсдател на ОбС Мин.бани

9. Докладна записка относно, отмяна на Решение № 732 от 26.10.2018 г.

Докладва:Мехмед Лятиф
Предсдател на ОбС Мин.бани

10. Текущи.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:……………П………………                                          
                                             /Мехмед Лятиф/

        

Прочитания: 164 пъти


  Търсене в сайта

Mineralnibani.bg
  XIX Детски етнофестивал
  Данъци
  Фотогалерия

  Бюджет
  Проекти

  Отчет за дейността
  Интервю с кмета
  Благодарствени писма
  МИГ
2015 - 2019 © Municipality of Mineralni bani, All Rights Reserved. Webdesign